Nyheder 2015

Sådan kan I opspore unge på vej ind i bander
Har I udfordringer i kommunen med unge, der er tiltrukket af rocker- og bandemiljøet? Socialstyrelsen udgiver en redskabskasse til opsporing af børn og unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til problemskabende ungegrupperinger.
Landskonferencen 2016 om medfødt døvblindhed
Dokumentation af praksis kan skabe ny udvikling til gavn for døvblindfødte. Få en faglig indsprøjtning ved at deltage på årets landskonference om medfødt døvblindhed den 5. og 6. april 2016 i Middelfart.
Det første år med de nye socialtilsyn
Selvom der også har været udfordringer, er tilsynsreformen kommet rigtig godt fra start. Det vurderes i Socialstyrelsens første årsrapport om de 5 socialtilsyn. Tilsynene har bl.a. gjort opmærksom på, hvor der er særlige udfordringer med kvaliteten på socialområdet.
Barnets Reform: Afsluttende evaluering af lovændringer
Antallet af underretninger om børn, der mistrives, er steget markant de seneste år, og fagpersoner oplever, at problemerne opspores tidligere. Det viser den afsluttende evaluering af de lovændringer, som trådte i kraft med Barnets Reform. Men der er også udfordringer med implementeringen af især § 49a.
Sådan hjælper man bedst forældre med handicappede børn
Det kan rumme særlige udfordringer at være forældre til et barn med funktionsnedsættelser. Men sættes der tidligt ind med hjælp og støtte, kan det have stor betydning for hele familiens trivsel. Ny kortlægning beskriver de mest virkningsfulde indsatser.
Ny undersøgelse af kvindekrisecentrene
Kvinder, der har været udsat for vold, opnår bedre trivsel efter et ophold på krisecenter. De får større selvtillid, og omfanget af vold reduceres. Det viser en ny evaluering af kvindekrisecentrene, som Rambøll har lavet for Socialstyrelsen.
Temadag: Strategisk anvendelse af efter– og videreuddannelse
Hvordan styrker man transfer fra skolebænk til praksis? Få svar, når Socialstyrelsen her i december tilbyder en gratis temadag om strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på børne- og ungeområdet. Du kan stadig nå at tilmelde dig!
Evaluering af anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder
Socialstyrelsen har evalueret et forsøgsprojekt om åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringen viser bl.a., at projektet fik kontakt med en anden målgruppe end dem, der søger hjælp på krisecentrene, og at kvinderne var glade for rådgivningen.
Konference: ADHD og forældreindsatser
Hvordan kan man hjælpe familier, hvor et barn eller en ung har ADHD? Husk Socialstyrelsens konference 15. december om indsatser med fokus på forældretræning. Få indblik i danske erfaringer og mød den engelske ekspert David Daley. Du kan stadig nå at tilmelde dig!
Nyt tema på Vidensportalen om bander
Vidensportalen har etableret et nyt tema om bander. Temaet præsenterer indsatser og metoder, der kan være til inspiration i forebyggelsen af, at unge bliver tilknyttet rocker- og bandemiljøet. Se også det opdaterede tema om unge og rusmidler.
Bedre muligheder for behandling af børn med seksuelt krænkende adfærd
Kommunerne har fået bedre behandlingsmuligheder for børn, der krænker andre børn seksuelt eller har en seksualiserende adfærd, der vækker bekymring. Tre centre landet over tilbyder rådgivning, udredning og behandling.
Nyt tema om verbal dyspraksi på Vidensportalen
Vidensportalen bringer et nyt tema om verbal dyspraksi hos børn og unge. Temaet giver en grundig baggrundsviden om taleforstyrrelsen og information om metoder til arbejdet med verbal dyspraksi.
Konference: Nye velfærdsscenarier – forskning og praksis i dialog
Der er opbrud i den klassiske arbejdsdeling mellem den private, offentlige og civile sektor. Kom til konference 25. januar og vær med til at diskutere nye velfærdsscenarier ud fra begreber som partnerskaber, samskabelse og samproduktion.
Få VISO på besøg
Har I gavn af VISO i jeres kommune? Kan I bruge os endnu bedre? Få besøg af VISO og få overblik over både jeres egne rådgivningsbehov og vores ydelser.
Ny rapport om sårbare børns skolepræstationer
Over hele landet klarer sårbare børn sig dårligere i folkeskolen end deres jævnaldrende. Udfordringerne er dog større i nogle kommuner end i andre. Det fremgår af en ny undersøgelse, som KORA har lavet for Socialstyrelsen.
Kom til VISO-konference 1. december!
HUSK: Socialstyrelsen afholder sin årlige VISO-konference 1. december 2015. Konferencen er for dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap- og udsatteområdet. Tilmeld dig nu og oplev en dag med specialiseret viden fra praksis og forskning.
Udbud: Evaluering af tilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholproblemer
Der er afsat puljemidler til behandling til børn og unge, der kommer fra familier med stof- og alkoholproblemer. Projekterne under puljen skal evalueres. Socialstyrelsen udbyder opgaven.
Nyt undervisningsmateriale om anbragte børn og voksne 1945-80
Få indblik i, hvordan det tidligere var at være anbragt. Nu udgives undervisningsmaterialer og anden vidensformidling om børn og voksne under den statslige forsorg 1945-80. Materialerne henvender sig til bl.a. skoleelever og studerende.
Inspirationsmøder om netværkssamråd og inddragende metoder
Netværkssamråd er en lovpligtig indsats til børn og unge, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. HUSK at vi holder gratis inspirationsmøder i december. Her kan I få viden om lovgivningen og ideer til kommunens arbejde.
Udbud: Styrket indsats til forældre til børn med handiap
Der skal udarbejdes et inspirationsmateriale for at styrke den tidlige indsats til forældre, der har et barn med handicap. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.
Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
Socialstyrelsen har netop udsendt en central udmelding til alle kommuner. Udmeldingen handler om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud for disse borgere.
Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser
Socialstyrelsen udgiver nationale retningslinjer, der skal hjælpe kommunerne med rehabiliteringen til borgere med svære spiseforstyrrelser. Retningslinjerne bygger på dokumenteret viden om, hvad der virker, og gode erfaringer fra praksis.
Kursus: Hjælp til borgere med kognitive handicap, udsat for seksuelle overgreb
Mennesker, der har kognitive funktionsnedsættelser, er mere udsat for seksuelle overgreb end andre. Socialstyrelsen og Dansk Psykologforening tilbyder kursus i behandlingsmetoder, der er tilpasset målgruppen.
Temadag: Medborgerskab til voksne med udviklingshæmning
Hvorfor skal udviklingshæmmede undervises i medborgerskab - og hvordan gør man i praksis? Få svar, når Socialstyrelsen afholder en gratis temadag om kurser i medborgerskab for borgere med udviklingshæmning.
Sammenhængende indsatser for borgere med psykiske lidelser og misbrug
Der kan være udfordringer, når der skal samarbejdes på tværs af både misbrugsbehandling, socialpsykiatri og behandlingspsykiatri. Men når det lykkes, er der gevinster at hente. Det peges der på i evalueringen af to projekter.
Konference: Handicap og hjælpemidler
Få inspiration til jeres arbejde med hjælpemidler. Socialstyrelsen inviterer til en konference 9. december om handicap, hjælpemidler og rehabilitering. Det sker under det danske formandskab i Nordisk Ministerråd.
Temadag: Forebyggelse af rocker- og banderekruttering
Få inspiration til forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til rocker- og bandemiljøer. Socialstyrelsen afholder temadag 1. december med fokus på kommunernes rolle og muligheder i arbejdet. Temadagen gentages til foråret.
Få mere ud af efter- og videreuddannelsen på børne- og ungeområdet
Få gratis hjælp til at arbejde mere strategisk og systematisk med efter- og videreuddannelse. Socialstyrelsen afholder 2 temadage i december 2015 og tilbyder sparring til 15 kommuner.
Task forcen på handicapområdet tilbyder analyse- og udviklingsforløb
HUSK! Det er fortsat muligt at ansøge Task forcen på handicapområdet om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Der er ansøgningsfrist 19. november 2015. De næste forløb starter januar 2016
Konference: ADHD og forældreindsatser
Hvordan kan man hjælpe familier, hvor et barn eller en ung har ADHD? Deltag i Socialstyrelsens konference 15. december om indsatser med fokus på forældretræning. Få indblik i danske erfaringer og mød den engelske ekspert David Daley.
Viser 1-30 af 124. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Sidst opdateret 13/05 2015