Forside > Nyheder > 2015 > Nye tal om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
15/09 2015

Nye tal om voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Ny rapport beskriver aktiviteten i 2014 på landets 11 centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Centrene tilbyder rådgivning og behandling til brugerne, der især er kvinder.

Socialstyrelsen indsamler løbende oplysninger om de såkaldte senfølgecentre. Det er de centre landet over, der tilbyder hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Rapporten for 2014 er netop udkommet. Den beskriver aktiviteten på senfølgecentrene, dvs. både den rådgivning og den psykologiske behandling, der tilbydes målgruppen. Den tegner også et billede af centrenes brugere. 

I 2014 blev der i alt registeret 1602 rådgivninger og 346 behandlingsforløb i de 11 senfølgecentre. S
tørstedelen af rådgivningerne (69 procent) foregik ved telefonisk henvendelse. Den primære behandlingsform var individuel terapi, som indgik i 83 procent af behandlingsforløbene. Langt de fleste, der har fået hjælp i centrene i form af enten rådgivning eller behandling, er kvinder (85 procent). 

De mest udbredte senfølger

Det er især de brugere, der har modtaget et behandlingsforløb, der er nærmere beskrevet. Rapporten viser her, at de mest udbredte senfølger er problemer med at sætte egne grænser, koncentrationsbesvær, store følelsesudsving og problemer i forholdet til opvækstfamilien.

Rapporten viser også, at at krænkeren oftest er en person i den nærmeste familie, og at overgrebene i de fleste tilfælde ikke er anmeldt til politiet.

Socialstyrelsen har også tidligere udgivet rapporter om de centre, der arbejder med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Da der er sket store ændringer i organiseringen på området, kan rapporten for 2014 ikke umiddelbart sammenlignes med de forudgående. 

Rapport 2014 om centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen 

Sidst opdateret 15/09 2015