Forside > Nyheder > 2015 > Nye anbefalinger til at hjælpe ældre, der ufrivilligt taber sig
22/01 2015

Nye anbefalinger til at hjælpe ældre, der ufrivilligt taber sig

Socialstyrelsen har netop udgivet anbefalinger og god praksis for, hvordan fagfolk kan hjælpe ældre mennesker med at genvinde vægten, når de ufrivilligt taber sig.

Det er vigtigt at man hele livet igennem får den rigtige ernæring, men en del ældre mennesker oplever, at de ufrivilligt taber sig. Og mange har brug for hjælp til at genvinde det ufrivillige vægttab. Fagfolk kan nu hente hjælp i Socialstyrelsens nye udgivelse ”Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab”.

De faglige anbefalinger henvender sig blandt andet  til regionernes og kommunernes social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder med ældre borgere, der har oplevet et ikke planlagt vægttab. De indeholder forslag til, hvordan medarbejderne kan opspore og handle, når de møder ældre borgere, der ufrivilligt taber sig. Anbefalingerne beskriver også opgavefordelingen mellem faggrupper, samarbejdet og koordineringen i arbejdet med at opspore og behandle ældre borgere med et ikke planlagt vægttab.

Der er også en kort oversigt over viden om betydningen af den rette ernæringsindsats, med en ernæringsrigtig kost er det nemmere at holde fysikken i orden, og en god fysik giver en bedre livskvalitet. Den rigtige kost har også stor betydning for effekten af genoptræning, den kan begrænse antallet af genindlæggelser på hospital, og man kan i mange tilfælde undgå en forværring af sygdom.

Der bruges mange resurser på tværs af sektorer i både regioner og kommuner for at bevare den enkelte borgers livskvalitet og også på at skabe fremskridt for borgeren. Det kræver helstøbte indsatser, og når ernæring indgår som et indsatsområde i andre indsatser øges effekten af  de iværksatte indsatser, og borgerens livskvalitet forbedres.

De faglige anbefalinger er udarbejdet på baggrund af en arbejdsgruppes gennemgang af en omfattende litteratursøgning. Litteratursøgningen er foretaget i relevante elektroniske databaser.

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Ældre, mad og måltider

Yderligere oplysninger: Julie Møller, fuldmægtig, tlf. 41 73 08 61, jmr@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 11/05 2015