Forside > Nyheder > 2015 > Ny version af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”
13/01 2015

Ny version af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”

Socialstyrelsen har netop udgivet en ny version af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”. Pjecen indeholder en opdateret beskrivelse af mulighederne for at udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet og af underretningspligten.

I den nye udgave af pjecen ”Dialog om tidlig indsats” kan man læse om de nyeste bestemmelser om mulighederne for at udveksle oplysninger i SSD-samarbejdet og reglerne om underretningspligt. SSD-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem socialforvaltning (herunder PPR), skole, sundhedspleje og dagtilbud.

Servicelovens § 49a og § 153

Den første version af pjecen blev udgivet af Socialstyrelsen i januar 2011 efter vedtagelsen af Barnets Reform. Pjecen beskriver ændringerne i Servicelovens bestemmelser om udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde (§ 49 a) og fagpersoners underretningspligt (§ 153).

Siden 2011 er der gennemført en række ændringer af de to bestemmelser, der har betydning for muligheden for at udveksle oplysninger inden for SSD-samarbejdet og reglerne om  underretningspligten. Servicelovens § 49 a blev ændret ved lov nr. 597 af 18. juni 2012. Ændringen betyder, at den kommunale tandpleje med virkning fra 1. juli 2012 også er omfattet af SSD-samarbejdet.

Overgrebspakken, der blev vedtaget ved lov nr. 496 af 21. maj 2013 og trådte i kraft den 1. oktober 2013, indeholder desuden en række ændringer, som vedrører fagfolks skærpede underretningspligt og myndighedernes pligt til at give de fagfolk, der har underrettet, en tilbagemelding.

KLs juridiske kontor og Center for Offentlig Kompetenceudvikling har udarbejdet Socialstyrelsens nye webversion af pjecen ”Dialog om tidlig indsats”.

Pjecen Dialog om tidlig indsats 

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Rikke Plauborg, tlf. 41 93 25 59, ripl@socialstyrelsen.dk


Sidst opdateret 13/05 2015