Forside > Nyheder > 2015 > Ny undersøgelse: Anbragte børn og unge trives
29/01 2015

Ny undersøgelse: Anbragte børn og unge trives

Anbragte børn har det gennemgående godt der, hvor de bor. Det viser den første trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge. SFI har gennemført undersøgelsen for Socialstyrelsen og Socialministeriet.

For første gang er anbragte børn og unge blevet spurgt om, hvordan de trives med ikke at bo sammen med deres forældre. Trivsels-undersøgelsen foretaget af SFI viser, at børnene generelt trives og føler sig hjemme, der hvor de bor.  Formålet med undersøgelsen er at give en fast tilbagevendende ”temperaturmåling” på  trivslen blandt anbragte børn og unge.

Undersøgelsen viser blandt andet:

Trives på anbringelsesstedet - Flertallet af børnene trives gennemgående og har det godt, der hvor de bor og bliver støttet af de voksne. Børn og unge, der lever i plejefamilier, er imidlertid hyppigere mere glade for deres anbringelsessted end børn på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Skift i anbringelsen - 20 pct. af undersøgelsens børn har oplevet at flytte inden for de seneste to år, og halvdelen oplyser, at flytningen ikke var planlagt. Det indikerer, at et anbringelsesforløb er brudt sammen, men samtidig oplever de fleste børn – næsten 8 ud af 10 – at deres liv er blevet lidt eller meget bedre, efter at de er flyttet.

Flest går i almindelig skole - Over halvdelen af de plejefamilieanbragte børn går i en almindelig skoleklasse, mens det kun gælder for hver fjerde af de institutionsanbragte.  Det indikerer, at der er en sammenhæng mellem børns problemtyngde og anbringelsesform.

Mange anbragte forestiller sig en praktisk uddannelse - Relativt mange af de ældste børn i undersøgelsen – ca. 1/3 – forestiller sig at de får en praktisk, håndværksbetonet erhvervsuddannelse.

Undersøgelsen skal styrke fokus på betydningen af trivsel for den samlede succes ved anbringelser. I undersøgelsen kommer anbragte børn selv til orde gennem interview. Undersøgelsen, der blev igangsat i 2013, gennemføres af SFI for Socialstyrelsen og gentages hvert andet år.

Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge 

Yderligere oplysninger: Jakob Brixtofte Petersen, fuldmægtig, tlf. 41 93 25 42, jbp@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 20/12 2016