Forside > Nyheder > 2015 > Ny undersøgelse af kvindekrisecentrene
01/12 2015

Ny undersøgelse af kvindekrisecentrene

Kvinder, der har været udsat for vold, opnår bedre trivsel efter et ophold på krisecenter. De får større selvtillid, og omfanget af vold reduceres. Det viser en ny evaluering af kvindekrisecentrene, som Rambøll har lavet for Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udgiver en evaluering af de 42 kvindekrisecentre, som tilbyder omsorg og støtte til voldsudsatte kvinder og deres børn. Evalueringen er foretaget i perioden 2013-15 og er finansieret af satspuljemidler.

Opnår større trivsel 

Det fremgår af undersøgelsen, at kvinder, der opholder sig på et krisecenter, på flere parametre er mindre ressourcestærke end kvinder generelt og langt oftere har modtaget sociale foranstaltninger i barndommen.

Evalueringen viser bl.a., at kvinderne overordnet er meget tilfredse med krisecentrenes tilbud. Nogle af kvinderne ønsker dog bedre muligheder for psykologhjælp og for målgruppespecifikke tilbud under opholdet.

Det fremgår desuden, at opholdet har en positiv effekt på kvindernes trivsel. Kvinderne får større selvtillid, og de er i mindre grad udsat for vold efterfølgende. 

Evalueringen viser også, at kvinder, der har haft ophold på et krisecenter, i højere grad end andre voldsramte kvinder går i gang med en voksen- eller videreuddannelse. 

Opholdet på et kvindekrisecenter har en negativ effekt på kvindernes beskæftigelsessituation, og det er den væsentligste årsag til, at et krisecenterophold har en negativ samfundsøkonomisk effekt. Den negative effekt er dog aftagende over tid. 

Evalueringen indeholder en række anbefalinger til både krisecenterindsatsen og til den samlede indsats mod vold i nære relationer.

Samtidig med rapporten udgives en pixiversion af evalueringen.

Litteraturstudie af indsatser til voldsramte

Socialstyrelsen udgiver også et litteraturstudie af indsatser til voldsudsatte kvinder. Litteraturstudiet, der ligeledes er lavet af Rambøll, viser, at der er positiv effekt af disse typer indsatser:

  • Indsatser, der sikrer kvindens beskyttelse gennem sikkerhedsplaner og etablering af trygge rammer
  • Behandling af kvinden, herunder også par- og familiebehandling
  • Rådgivning af kvinden og koordination af kvindens sag
  • Indsatser, der støtter kvinden i at styrke sit netværk efter at hun er flyttet fra krisecenter

Gå hjem-møde om resultaterne

Rambøll fortæller om evalueringens resultater på et gå hjem-møde den 19.01. 2016 kl. 14.00-16.00. Mødet finder sted hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Tilmelding til gå hjem-mødet skal ske til Iben Warring Madsen på iwm@ramboll.com.

Få adgang til rapport, bilag, pixiudgave og litteraturstudie

 

Sidst opdateret 01/12 2015