Forside > Nyheder > 2015 > Ny rapport om sårbare børns skolepræstationer
09/11 2015

Ny rapport om sårbare børns skolepræstationer

Over hele landet klarer sårbare børn sig dårligere i folkeskolen end deres jævnaldrende. Udfordringerne er dog større i nogle kommuner end i andre. Det fremgår af en ny undersøgelse, som KORA har lavet for Socialstyrelsen.

Børn, der vokser op under socialt vanskelige vilkår, klarer sig dårligere ved afgangsprøven i 9. klasse end deres jævnaldrende. De sårbare børns skolepræstationer er en udfordring for alle landets kommuner. Det viser en ny undersøgelse, som KORA har lavet for Socialstyrelsen.

Næsten hvert fjerde sårbare barn fra årgang 1992-1997 har ikke taget ikke folkeskolens afgangsprøve. Og de, som gjorde, opnåede et karaktergennemsnit, der var to karakterpoint lavere end for den øvrige børnegruppe. Mens det gennemsnitlige, socialt sårbare barn opnåede et karaktersnit på 4,7, så fik den øvrige børnegruppe et snit på 6,7.

Det fremgår af rapporten, at tidligere undersøgelser indikerer, at en god grunduddannelse ikke kun er en vigtig forudsætning for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, men også kan medvirke til, at børn i socialt udsatte positioner undgår fx kriminalitet eller misbrug senere i livet.

En udfordring for alle kommuner

Undersøgelsen rummer en sammenligning af landets 98 kommuner, og den viser, at det landet over er en udfordring at løfte de socialt sårbare børns faglige niveau i grundskolen.

I 77 af kommunerne ligger andelen af sårbare børn, der gennemfører afgangsprøven i 9. klasse med minimum karakteren 2, mellem 70 og 73 procent. Generelt viser undersøgelsen kun mindre forskelle på området kommunerne imellem.

Udfordringerne er dog større i nogle kommuner end i andre. Sammenligner man de kommuner, der har sværest ved at løfte de sårbare børns skolepræstationer, med de kommuner, der klarer sig bedst, er der en forskel på 0,5 karakterpoint på de sårbare børns karaktergennemsnit. Undersøgelsen viser også, at de kommuner, der har sværest ved at løfte de sårbare børns præstationer, er dem, hvor andelen af sårbare børn er relativt stor.

Identifikation af sårbare børn

Sårbare børn er i undersøgelsen defineret som de 10 % af landets børn og unge, som ud fra en række sociale og sundhedsmæssige baggrundsforhold har højest risiko for enten at få en forebyggende foranstaltning efter Serviceloven eller blive anbragt uden for hjemmet.

Baggrundsforholdene vedrører både barnet selv og dets forældre og er fx om barnet har haft kontakt med det psykiatriske system, om forældrene er samboende, og om forældrene har misbrug eller har begået kriminalitet.

Metoden til at identificere sårbare børn vil kunne anvendes til kommunale sammenligninger på en række andre områder og danne udgangspunkt for modeller til tidlig opsporing og forebyggelse.

Rapport om sårbare børns skolepræstationer

Sidst opdateret 09/11 2015