Forside > Nyheder > 2015 > Ny pulje: Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
01/09 2015

Ny pulje: Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser

Regionerne kan nu søge puljemidler til forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Der er ansøgningsfrist 19. oktober 2015.

Regionerne kan nu søge midler til forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser.

Som en del af satspuljeaftalen for 2014 på det sociale område for 2014 er der afsat midler, der kan understøtte regioner og tilhørende kommuner i at udarbejde og implementere forløbsprogrammer for en specifik målgruppe blandt mennesker med psykiske lidelser. Der er afsat 5,9 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2015 og yderligere 5,9 mio. kr. til en ansøgningspulje i 2016. 

Målgruppen kan både være børn, unge og voksne med en psykisk lidelse, der på grund af lidelsens sværhedsgrad og kompleksitet har behov for en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af det behandlende sundhedssystem og én eller flere kommunale forvaltninger. Det kan eksempelvis dreje sig om mennesker med multiple diagnoser, sociale problematikker eller nedsat evne til egenomsorg,

Hvem kan søge

Ansøgerkredsen består af alle landets regioner. 

Ansøgningsfrist

Den 19. oktober 2015 kl. 12

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Puljeportalen

Sidst opdateret 01/09 2015