Forside > Nyheder > 2015 > Ny metode kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens
27/01 2015

Ny metode kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens

Socialstyrelsen har udviklet en ny metode, som kan forebygge udadreagerende adfærd hos mennesker med demens. Evalueringen viser et fald på 40 procent i forekomsten af fysiske og verbale aggressioner.

Udadreagerende adfærd hos mennesker med demens, som fx råb, slag eller andre udfald, er ofte et udtryk for, at de er angste, utrygge eller på anden måde reagerer på omgivelser, som de ikke forstår - det er faktisk deres måde at kommunikere på.

Socialstyrelsen har nu i samarbejde med kommunerne Hillerød, Syddjurs og Sønderborg udviklet og afprøvet en ny metode, som kan anvendes af medarbejdere i arbejdet med demensramte beboere i plejeboliger. Resultaterne af arbejdet med denne metode er meget positive. Evalueringen foretaget af SFI viser, at antallet af fysiske og verbale aggressioner hos beboerne er faldet med 40 procent.

Metoden støtter medarbejdere og ledere i at udvælge og anvende de metoder, der bedst kan hjælpe beboerne. Dermed bliver det muligt at tilrettelægge vidensbaserede indsatser og at forebygge fx aggressioner, vold og uro. Erfaringerne fra kommunerne viser også, at metoden har en positiv effekt på implementeringen af ny viden på plejecentrene. Samspillet mellem medarbejdere, ledere og demenskonsulenter styrkes af de klare rammer, som metoden giver. Evaluering viser, at netop den faglige ramme har betydning. Medarbejderne oplever, at deres forståelse for beboerne bliver større, og at deres faglige fokus skærpes.

Metoden består af tre hovedelementer:

  • Beboerkonferencen, som er den centrale faglige og organisatoriske indsats
  • Fokus på ledelsens rolle
  • Et koncentreret kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne

Metoden er udviklet og afprøvet på ni plejecentre i kommunerne Syddjurs, Sønderborg og Hillerød kommune. Den bygger dels på centrenes egne erfaringer, dels på eksisterende international og national viden om at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Metoden tager dermed udgangspunkt både i afprøvning i praksis og i viden om demens, praksisnær læring og implementering af nye metoder.

Guide til forebyggelse af udadreagerende adfærd

Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens

Yderligere oplysninger Knud Damgaard Andersen, tlf. 41 93 25 30, kda@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 11/05 2015