Forside > Nyheder > 2015 > Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre
25/09 2015

Ny årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder, der har opholdt sig på et af landets krisecentre for voldsudsatte. Årsstatistikken for 2014 har særligt fokus på kvinder med gentagne ophold og deres børns oplevelser af volden.

Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder, der har været udsat for partnervold, og derfor har boet på et af landets krisecentre sammen med deres eventuelle børn.

Årsstatistikken 2014 har særligt fokus på kvinder med gentagne ophold. Det er ca. en tredjedel af kvinderne.   

Tallene tyder på, at kvinder med gentagne ophold i større omfang er uden for arbejdsmarkedet, har lavere uddannelsesniveau og har været udsat for vold i længere tid, end kvinder, der kun har været på krisecenter en enkelt gang. Det tegner et billede af denne gruppe kvinder som generelt mindre ressourcestærke end de øvrige kvinder på krisecenter.

Når kvinderne går tilbage til partneren

Nogle af kvinderne kommer på krisecenter igen, fordi de finder en ny partner, der også slår. Knap halvdelen af kvinderne kommer på krisecenter to eller flere gange, fordi de er gået tilbage til den samme partner, som så igen har udsat dem for vold. 

Ifølge statistikken kan der være mange forskellige grunde til, at kvinderne går tilbage til den voldsudøvende partner efter et krisecenterophold.

Den meste udbredte årsag er, at kvinden tror, at partneren vil holde op med at slå. Der er også mange, der angiver, at de føler afmagt, elsker partneren, er bange for,
 hvad partneren vil gøre ved dem ved et brud eller føler sig ensomme. Kvinderne har kunnet angive mere end én grund.

Børnenes oplevelser af volden

Statistikken har også et særligt tema om børnenes oplevelser af volden og konteksten omkring den. Cirka en tredjedel af børnene har fortalt om volden. Børnene har hyppigst talt med en socialrådgiver på skolen, deres mor, søskende, lærere og voksne i fritidsaktiviteter. Uden for familien er det således særligt i skoleregi, at barnet finder en voksen at betro sig til, særligt hvis der er en socialrådgiver på skolen.

Krisecentrene har modtaget 13.731 henvendelser i 2014. Den gennemsnitlige belægningsprocent har i 2014 været på 88, hvilket er det samme som i 2012 og i 2013.

Årsstatistik om kvinder og børn på krisecentre

Sidst opdateret 25/09 2015