Forside > Nyheder > 2015 > Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser
02/11 2015

Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen udgiver nationale retningslinjer, der skal hjælpe kommunerne med rehabiliteringen til borgere med svære spiseforstyrrelser. Retningslinjerne bygger på dokumenteret viden om, hvad der virker, og gode erfaringer fra praksis.

En spiseforstyrrelse er en alvorlig og kompleks sygdom, der kan ramme både børn, unge og voksne, og som kan have både fysiske, psykiske og sociale følger.

Mennesker med svære spiseforstyrrelser har derfor ofte behov for et helhedsorienteret forløb, hvor regionens sundhedsfaglige behandling suppleres af en rehabiliterende indsats i kommunal regi. Rehabilitering kan bl.a. støtte borgeren i at opnå et velfungerende og selvstændigt liv med mulighed for at deltage i sociale aktiviteter samt mulighed for arbejde eller uddannelse.

På den baggrund har Socialstyrelsen udviklet nationale retningslinjer for, hvordan kommunerne kan sikre høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rehabiliteringsforløb til børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser.

Retningslinjerne indeholder anvisninger om: 

  • kerneelementer der bør indgå i rehabiliteringsforløb til borgere med svære spiseforstyrrelser 
  • relevante indsatsområder og metoder, der virker 
  • koordination og samarbejde på tværs af relevante fagprofessionelle aktører 
  • kompetencer, der bør være til stede blandt fagprofessionelle, der arbejder med rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Retningslinjerne handler primært om indsatser og tilbud, som iværksættes efter serviceloven. En række af anvisningerne kan også anvendes i rehabiliteringsindsatser efter andre lovgivninger, fx indenfor sundhed, undervisning og beskæftigelse.

Dokumenteret viden og gode erfaringer

De nationale retningslinjer henvender sig til kommunale beslutningstagere samt ledere og medarbejdere, som arbejder med at kvalitetssikre, planlægge eller udføre rehabiliterende indsatser til målgruppen.

Retningslinjerne er vejledende og bygger på dokumenteret viden om, hvad der virker, og gode erfaringer fra praksis. Udviklingen af retningslinjerne er sket i samarbejde med en arbejdsgruppe af fagfolk fra kommuner, regioner og private tilbud samt forskere og videnspersoner på området.

De nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen er desuden kommet med en central udmelding om svære spiseforstyrrelser. Formålet med udmeldingen er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud på tværs af kommuner og regioner. Udmeldingen kommer i regi af den nationale koordinationsstruktur. 

Central udmelding om svære spiseforstyrrelser
Sidst opdateret 02/11 2015