Forside > Nyheder > 2015 > Model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser
28/08 2015

Ny model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Ny model skal gøre kommuner og regioner bedre til at koordinere indsatsen, når mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp. Der er også udmeldt en ansøgningspulje.

Socialstyrelsen har i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en tværfaglig model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. En række relevante parter fra beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelsesområdet har desuden været inddraget i at udarbejde modellen.

Model for forløbsprogrammer er et arbejdsredskab

Modellen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Modellen er blevet tilpasset til arbejdet med at skabe kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. 

Modellen er et arbejdsredskab, der skal inspirere til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er at understøtte sammenhængende og koordinerede forløb på tværs af sektorer og forvaltningsområder, høj faglig kvalitet i den samlede indsats, hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af borgere og pårørende.

Et forløbsprogram beskriver rammerne for den indsats og den koordination, der skal igangsættes for en given målgruppe på tværs af region og kommuner. Desuden indeholder forløbsprogrammet en beskrivelse af implementering og opfølgning på programmet.

Målgruppen for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser er børn, unge og voksne, der har kontakt til det behandlende sundhedssystem samt med en eller flere kommunale forvaltninger, og som har behov for en tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats.

Pulje til at implementere forløbsprogrammer

Der er i august 2015 udmeldt en pulje, hvor kommuner og regioner kan ansøge om penge til at arbejde og implementere lokalt tilpassede forløbsprogrammer på baggrund af modellen. De lokale forløbsprogrammer udarbejdes i 2016-2017.

Der er afsat 13 millioner kroner fra satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017, heraf 1 mio. kr. til udvikling af en model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser og 12 mio. kr., til en ansøgningspulje målrettet kommuner og regioner til udvikling og implementering af lokale forløbsprogrammer. Puljen skal søges via Puljeportalen.

Model for forlobsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Yderligere oplysninger om  samt adgang til at søge puljen vedr. forløbsprogrammer 

Sidst opdateret 01/09 2015