Forside > Nyheder > 2015 > Midtvejsevaluering: Forebyggelse af ekstremisme
09/04 2015

Midtvejsevaluering: Forebyggelse af ekstremisme

Mentorindsats, ung til ung-dialog og støtte til forældrene. Det er kerneelementerne i et udviklingsprojekt om helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme. Nu er der lavet en midtvejsevaluering af projektet, der løber til udgangen af året.

Gennem en årrække har der været et øget fokus på forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, og som led i satspulje-aftalen 2012 blev der afsat 8 mio. til et udviklingsprojekt, som løber til ultimo 2015.

Nu foreligger en midtvejsevaluering, der er gennemført af Oxford Research for Socialstyrelsen.

Projektet består af tre indsatser:

  • En mentorindsats målrettet unge, som er sårbare overfor radikalisering eller allerede befinder sig i et ekstremistisk miljø.
  • En ung til ung-dialogindsats, primært målrettet unge i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og i klubber.
  • En indsats med fokus på at støtte og coache forældre til radikaliserede unge

Indsatserne er blevet implementeret som et samlet koncept i fire kommuner  - København, Odense, Høje-Taastrup og Aalborg. Kommunerne har deltaget siden 2013.

Fokus på uddannelsesinitiativer

Uddannelse af mentorer, forældrecoaches og ung til ung-formidlere har været en væsentlig del af udviklingsprojektet. Midtvejsevalueringen viser, at projektkommunerne er tilfredse med uddannelsesinitiativerne. Kursusdeltagerne er også tilfredse og oplever, at de kan bruge de konkrete redskaber fra den praksisnære undervisning i deres forebyggelsesarbejde.

Både mentorer, forældrecoaches og kommunale nøglepersoner vurderer, at der er behov for de nye indsatser i kommunen, og at de kan være med til at gøre en positiv forskel.

Midtvejsevalueringen viser dog også, at det i praksis har været svært at koble de tre indsatser sammen, da det ikke altid er let at få samtykke både fra forældre og den unge.

Slutevalueringen vil blive offentliggjort i december 2015.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning i forbindelse med radikalisering og ekstremisme. Kommunerne kan få rådgivning i både enkelt- og gruppesager.

Rådgivning om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Yderligere oplysninger om både evaluering og rådgivning: Konsulent Ali Murat Türksal, amtu@socialstyrelsen.dk, tlf. 91 37 02 11

Sidst opdateret 30/11 2016