Forside > Nyheder > 2015 > Tre lovende metoder til behandling af misbrugsproblemer blandt unge
19/08 2015

Tre lovende metoder til behandling af misbrugsproblemer blandt unge

Større trivsel, fald i kriminalitet og et mindre forbrug af rusmidler. Tre metoder til behandling af misbrugsproblemer blandt unge under 18 år ser lovende ud. Metoderne har været afprøvet i seks kommuner og er nu evalueret.

Socialstyrelsen har gennemført et projekt med helhedsorienterede indsatser til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. Tre metoder - U-turn, U18 og Multi Systemic Therapy – Substance Abuse (MST-SA)- er blevet afprøvet i samarbejde med seks kommuner.

SFI har nu evalueret metoderne, der alle retter sig mod unge under 18 år. 

Færre bruger rusmidler

Andelen af unge, der har brugt rusmidler, reduceres med alle tre behandlingsmodeller. Fx er andelen af unge, som har røget hash to eller flere gange om ugen, faldet fra 59 pct. til 26 pct. 

Når vi ser på ændringen i de unges psykiske trivsel, er der i alle tre behandlingsmodeller sket en reduktion i andelen af unge med koncentrationsbesvær. Hos MST-SA og U18 er der desuden en signifikant reduktion i andelen af unge med aggressiv adfærd, mens andelen af unge, der har oplevet depression, er signifikant reduceret hos U-turn og U18.

Der er også positive tegn, når det gælder reduktion af kriminalitet. Fx er andelen, der har begået kriminalitet inden for de sidste 30 dage, faldet fra 45 procent til 14 procent ved indsatsen U-turn.

Forældreinddragelsen er vigtig

Både behandlerne og flere af de unge fremhæver den høje grad af forældreinddragelse som positiv. Også det helhedsorienterede arbejde fremhæves som vigtigt for udbyttet af behandlingen.

Evalueringen kan ikke sige noget om en evt. langtidseffekt af de tre metoder. Der gøres også opmærksom på, der er en gruppe unge, som ikke profiterer af behandlingen, og som kan have behov for andre typer tilbud.

Projektet er gennemført i samarbejde med Horsens, Helsingør, Aarhus, Odense, Aalborg og Herning kommuner. Alle seks kommuner har valgt at fortsætte helt eller delvis med at gøre brug af modellerne.

Socialstyrelsen har tidligere udgivet et magasin med beskrivelser af de tre metoder. Her er der også råd til kommunerne om overvejelser i forhold til valg og implementering af metoderne samt kontaktoplysninger til modelejerne.

SFIs evaluering "Unge i misbrugsbehandling" 
Socialstyrelsens magasin om de tre metoder U-turn, U18 og MST-SA 

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Gitte Bossi Andresen, tlf. 50 81 09 38
Souschef Michael Karlsen, tlf. 91 37 02 14  

 

 

 

 


Sidst opdateret 20/12 2016