Forside > Nyheder > 2015 > Leverandør søges til projekt målrettet voksne med udviklingshæmning
26/05 2015

Annonce: Leverandør søges til projekt målrettet voksne med udviklingshæmning

Socialstyrelsen søger en leverandør, der råder over en socialpædagogisk metode. Metoden skal anvendes til et projekt om voksne med udviklingshæmning, der bor på længerevarende botilbud og tilsvarende almene handicapboliger.

Leverandør, der råder over en socialpædagogisk metode, søges til udvikling af metodebeskrivelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram.

Som en del af projektet "Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud og tilsvarende almene handicapboliger" skal der afprøves en socialpædagogisk metode. Metoden skal kunne stilles til rådighed for Socialstyrelsen i forbindelse med projektet og skal kunne stilles offentligt til rådighed efter projektets afslutning. 

Metoden skal i projektet afprøves på flere botilbud. Her skal metoden medvirke til, at borgere med udviklingshæmning øger deres funktionsevne og i højere grad lever et selvstændigt liv, hvor de dels udnytter deres muligheder for at deltage i samfundslivet, dels er mindre afhængige af professionel hjælp og støtte.

Leverandøren skal:

  • bidrage til udarbejdelse af en metodebeskrivelse for den socialpædagogiske metode
  • varetage et kompetenceudviklingsprogram for medarbejdere og ledelse i de botilbud, som deltager i afprøvningen, herunder stå for introduktion af metoden til borgere og myndighedsniveau i de deltagende tilbud og kommuner. 

Leverancen ligger i perioden august 2015- marts 2018. Beløbsrammen for projektet er max. 2.452.000 kr. ekskl. moms.

Regeringen lancerede i 2013 den tværministerielle handicappolitiske handlingsplan "Et samfund for alle". Projektet "Indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud og tilsvarende almene handicapboliger" er et satspuljeprojekt, der indgår i handlingsplanen under temaet "Mere viden og bedre effekt."

Tilbud skal være Socialstyrelsen i hænde senest mandag den 17.  juni 2015 kl. 12.00.

 

Sidst opdateret 30/11 2016