Forside > Nyheder > 2015 > Få inspiration til indsatsen til børn med handicap
31/08 2015

Få inspiration til indsatsen til børn med handicap

Et nyt hæfte sætter fokus på indsatser til børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser. Hæftet giver inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge trænings- og habiliteringstilbud i de kommunale daginstitutioner og klubber. Udgivelsen er del af et større tema.

Det er en stor udfordring at sikre et barn med handicap den helt rigtige indsats, så barnet får de bedste udviklingsmuligheder og den størst mulig mestring og trivsel i dagtilbud, skole og hjem. 

Socialstyrelsen udgiver derfor nu et nyt hæfte om trænings- og habiliteringstilbud. for børn med handicap i i kommunale § 32 og § 36-tilbud. Hæftet sætter fokus på indsatserne for børn, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som har behov for træning og behandling.

Del af større tema om træningstilbud

I hæftet kan kommunerne få inspiration til, hvordan de identificerer, sammensætter og tilbyder trænings- og habiliteringstilbud til målgruppen.

Det nye inspirationshæfte indgår i et større tema om trænings- og habiliteringstilbud. Temaet består af fire delinitiativer: Samtidig med inspirationshæftet udgives et videnstema om børn og unge med cerebral parese. I forvejen er udgivet et vidensnotat om autisme, og endelig planlægges der en række seminarer for fagfolk.

Helhedsorienteret og målrettet indsats

Det samlede tema har fokus på at sikre barnet og familien en helhedsorienteret, inddragende og målrettet indsats, der kommer hele vejen rundt om barnet. Temaet henvender sig derfor også til mange grupper af fagpersoner, som har kontakt med målgruppen, fx sagsbehandlere og pædagoger.

Initiativet er finansieret af satspuljemidler.

Inspirationshæfte om trænings- og habiliteringstilbud
Videnstema om cerebral parese
Indgang til det samlede tema om trænings- og habiliteringstilbud.
 

Sidst opdateret 01/09 2015