Forside > Nyheder > 2015 > Inspirationsmøder om netværkssamråd og inddragende metoder
05/11 2015

Inspirationsmøder om netværkssamråd og inddragende metoder

Netværkssamråd er en lovpligtig indsats til børn og unge, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet. HUSK at vi holder gratis inspirationsmøder i december. Her kan I få viden om lovgivningen og ideer til kommunens arbejde.

Socialstyrelsen og Socalt Udviklingscenter SUS afholder i december 2015 inspirationsmøder om netværkssamråd. Inspirationsmøderne henvender sig til ledere og sagsbehandlere i kommunernes børne- og familieafdelinger.

Hvad er netværkssamråd?

Netværkssamråd er en relativ ny indsats til børn og unge, der er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

Den 1. oktober 2014 trådte der nye regler i kraft. Reglerne betyder, at kommunalbestyrelsen skal indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et særligt møde - et såkaldt netværkssamråd.

Indkaldelse til mødet skal ske senest 7 dage efter kommunen har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

De nye regler erstatter den tidligere regel om udarbejdelse af foreløbige handleplaner (servicelovens § 57c).

Socialstyrelsen skal i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS støtte kommunerne i implementeringen af den nye lovgivning.

Indholdet af inspirationsmøderne

På inspirationsmøderne kan deltagerne få viden og ideer til arbejdet med netværkssamråd og inddragende metoder. Man kan bl.a. høre om lovgivningen og den praktiske planlægning og afvikling af netværkssamrådene. Der er også mulighed for at deltage i erfaringsudveksling omkring implementering af netværkssamråd.

Inspirationsmøderne er gratis og tilbydes to steder i landet, dels i K.olding den 9. december og dels i Ringsted den 16. december. Møderne varer ca. 3 timer og har identisk program.

Generel information om netværkssamråd 

Sidst opdateret 28/11 2016