Forside > Nyheder > 2015 > Høring om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde
17/08 2015

Høring om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde

Socialstyrelsen inviterer til høring om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen slutter 4. september. Som opfølgning holdes der et dialogmøde 25. september.

Nu kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der er behov for en central udmelding fra den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er brug for en øget koordination på tværs af kommuner eller regioner – en såkaldt central udmelding.

De centrale udmeldinger skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner. Socialstyrelsen skal årligt tage stilling til behovet for nye udmeldinger.

Socialstyrelsen annoncerer derfor en skriftlig høring, hvor bruger- og interesseorganisationer har mulighed for at komme med deres tilkendegivelser af, hvor de vurderer, at der kan være behov for en central udmelding.  

Som opfølgning på høringen inviterer Socialstyrelsen til dialogmøde:

Fredag den 25. september 2015 2015 kl. 13.00-16.00 på Hotel Scandic Copenhagen

Der er frist for indsendelse af høringssvar senest den 4. september 2015 og frist for tilmelding til dialogmødet senest den 11. september 2015.

Baggrundsinformation om National koordination

Den nationale koordinationsstruktur, National koordination, bidrager til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og monitorering.

Kommunerne er på nuværende tidspunkt i gang med at afrapportere på udmeldingerne om ’Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse’ og ’Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade’. Den 1. november 2015 sender Socialstyrelsen den tredje centrale udmelding ud. Den vedrører ’borgere med svære spiseforstyrelser’.

Yderligere oplysninger om National koordination

Sidst opdateret 28/11 2016