Forside > Nyheder > 2015 > Har du tjek på den ændrede §11 i Serviceloven?
12/05 2015

Har du tjek på den ændrede §11 i Serviceloven?

Få styr på fortolkningen og anvendelsen af den nye forebyggelsesparagraf på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Ankestyrelsen gratis temamøder om den ændrede § 11 i Serviceloven. Møderne holdes i juni, august og september.

Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Ankestyrelsen en række tværkommunale temadage, som sætter fokus på fortolkning og anvendelse af den nye § 11 i Serviceloven med særlig fokus på anvendelse af § 11 stk. 3. Formålet med temamøderne er, at deltagerne opnår viden om lovændringen og mulighederne hermed og samtidig får understøttet den korrekte anvendelse af § 11.

En egentlig forebyggelsesparagraf

Servicelovens § 11 blev med en lovændring i 2014 ændret til en egentlig forebyggelsesparagraf, så den i dag tydeliggør kommunernes forpligtelse til en tidlig og forebyggende indsats.

Paragraffen åbner blandt andet mulighed for, at kommunerne kan tilbyde forebyggende indsatser i form af familierettede indsatser samt deltagelse i netværks- og samtalegrupper med jævnaldrende med lignende problemer.

For at anvende en forebyggende indsats efter § 11 er det ikke en forudsætning, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter lovens § 50 og en handleplan efter § 140. De forebyggende indsatser kan foregå uden, forud for, under eller efterfølgende en § 50.

Temamøder i juni, august og september

Socialstyrelsens temamøder vil bestå af en kombination af oplæg og gruppearbejde med rig mulighed for erfaringsudveksling. Møderne afholdes i juni, august og september og placeres rundt om i landet, så flest mulige kan deltage.

Temamøderne henvender sig primært til alle, som arbejder med § 11 i visitationslignende funktioner i kommunernes børne- og familieafdelinger, men er også relevant for leverandører af § 11. Det er gratis at deltage.

Ændringen af Servicelovens § 11 er en del af forebyggelsespakken Tidlig Indsats - Livslang Effekt.

Yderligere information om Servicelovens §11

Projektsiden om forebyggelsespakken Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Marlene Quisgaard Trentel, tlf. 61 96 56 12,

Sidst opdateret 28/11 2016