Forside > Nyheder > 2015 > Gratis møde- og kursusrække om den gode overgang til voksenlivet
13/01 2015

Gratis møde- og kursusrække om den gode overgang til voksenlivet

Socialstyrelsen tilbyder en række gratis møder og kurser om efterværn. Hør om nye, velafprøvede metoder og få inspiration til at styrke de lokale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

Socialstyrelsen afholder en møde- og kursusrække til fagfolk, der arbejder med anbragte og tidligere anbragte unge. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan kvalificere de kommunale indsatser for anbragte og tidligere anbragte unges overgang til voksenlivet.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2011-2014 blev det besluttet at styrke indsatsen over for unge, der ophører med en anbringelse. Der er tale om en samlet pakke af initiativer - kaldet 'Efterværnspakken' - hvor der er udviklet og afprøvet forskellige metoder til at sikre de unge den bedst mulige overgang til voksenlivet. Metoderne kan både handle om udvikling af kendte former for efterværn og nye typer af indsatser.

Det er blandt andet resultatet af disse metoder, der vil blive formidlet på møderne og kurserne.

Møde- og kursusrækken består af følgende:

Et gå-hjem-møde for kommunale beslutningstagere og udviklingskonsulenter

Et 2-dages-kursus for myndighedssagsbehandlere

Et 1-dags-kursus for kommunale projekter, ledere og andet personale (fx kontaktpersoner)

Det er konsulentfirmaet SPUK og Professionshøjskolen Metropol, der afvikler kurserne.

Tilmelding til de enkelte kurser sker efter først til mølle-princippet. Deltagelse er gratis, bemærk dog, at der opkræves et gebyr for manglende fremmøde.

Tilmelding, program og oplysning om tid og sted mv. på SPUK's hjemmeside

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Jakob Brixtofte Petersen, tlf. 41 93 25 42, jbp@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 07/11 2016