Forside > Nyheder > 2015 > Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter
17/02 2015

Redskaber til at håndtere æresrelaterede konflikter

VISO tilbyder rådgivning om, hvordan man tilrettelægger indsatsen mod æresrelaterede konflikter. Forløbet kan indeholde hjælp til at udarbejde en handlingsguide og til at styrke sagsbehandlingen.

Sager om æresrelaterede konflikter kan kræve, at sagsbehandlerne skal handle hurtigt og kvalificeret. Det kan fx være, hvis en ung tvinges til at indgå ægteskab, udsættes for ekstrem social kontrol eller trues med at blive sendt ud af landet.

Ringsted Kommune har i flere sager om æresrelaterede konflikter oplevet at mangle konkrete værktøjer til at risikovurdere situationen i den indledende og akutte fase.

Medarbejderne havde også behov for redskaber til at kunne opdage problemerne tidligere, så konsekvenserne for den unge, familien og de andre hjemmeboende børn kunne blive mindre voldsomme.

Temadage i Ringsted Kommune

12 medarbejdere fra kommunens Ungeenhed deltog i et opkvalificeringsforløb over to dage: Rådgivere og familieplejekonsulenter fra børne- og familieenheden (0-16 år) og rådgivere fra Ungeenheden (16-22 år).

Marc Krabbe-Sørensen, afsnitsleder i Ringsted Kommune siger:
”Forløbet har givet os et ’fælles sprog’ i sager om æresrelaterede konflikter. Vi har fået klare aftaler om, hvordan vi gør, hvis – eller når – det sker næste gang. Vi er bedre klædt på og har fået bedre viden at handle ud fra. Hvem gør hvad og i hvilken rækkefølge.”

Forløbet var tilrettelagt i samarbejde med VISO og  indeholdt en temadag med introduktion til emnet æresrelaterede konflikter og to halve dage om bl.a. risikovurdering og vejledning om, hvordan vi bliver bedre til hurtigere at opdage problemer, som er æresrelaterede.

VISO kan bidrage til at opkvalificere fagfolks viden på området og yde specialrådgivning i sager om æresrelaterede konflikter. Desuden kan VISO rådgive om tværsektoriel tilrettelæggelse af indsatsen mod æresrelaterede konflikter gennem f.eks. etablering af tværfaglige teams eller beredskabsplaner.

Når man har fire minutter - ikke fire måneder

Yderligere oplysninger: Nina Steensig, tlf. 41 93 24 07, nst@socialstyrelsen.dk

 


Sidst opdateret 11/05 2015