Forside > Nyheder > 2015 > Gode erfaringer med ny indsats mod partnervold
15/09 2015

Gode erfaringer med ny indsats mod partnervold

Interventionscenter ved partnervold er titlen på et rådgivningstilbud, der har kørt på forsøgsbasis. Socialstyrelsen har evalueret tilbuddet. Evalueringen tyder på, at centrets indsats har ført til positive resultater for brugerne.

Socialstyrelsen har evalueret tilbuddet Interventionscenter ved partnervold. Evalueringen tyder på, at indsatsen i centret har medført positive resultater for brugerne.

Interventionscentret - et forsøgsprojekt

Interventionscenter ved partnervold har fungeret som et forsøgsprojekt i perioden 1. januar 2013 til 30. april 2015 og var implementeret af Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Dialog Mod Vold (DMV) i samarbejde med Østjyllands Politikreds. Projektet tilbød afklarende rådgivning til mennesker, der enten var udsat for vold af deres partner eller selv udøvede partnervold.

Centret har bestået af et korps af fagpersoner, der har tilbudt hjælp i konkrete voldssager, hvor politiet har været involveret. Centrets medarbejdere har dermed kunnet yde den første støtte, vurderet situationen og afdækket behovet for yderligere hjælp.

Hjælp i et tidligere stadie

Ifølge evalueringen har de voldsudsatte oplevet, at de efter rådgivningen har haft frihed, tryghed og handlemuligheder i signifikant højere grad end før.

Undersøgelsen tyder desuden på, at både de voldsudsatte og de voldsudøvende er blevet opsporet og dermed har fået hjælp på et tidligere stadie, end de ellers ville have fået.

Interventionscentret har været finansieret af satspuljemidler.
Erfaringer fra forsøget er anvendt i forbindelse med puljen "Ambulant rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere", der blev lanceret i april 2015.

Evaluering af Interventionscenter mod partnervold

Sidst opdateret 15/09 2015