Forside > Nyheder > 2015 > Gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling
25/03 2015

Gode erfaringer med fremskudt sagsbehandling

Borgerne får det bedre og kommunen styrker sine samarbejdsrelationer. Og så er der formodentlig også penge at spare. Det er nogle af erfaringerne med fremskudt sagsbehandling til mennesker med sindslidelser. Se, hvordan I gør, i ny trin for trin-guide.

Over halvdelen af de borgere, der har modtaget fremskudt sagsbehandling, trives bedre eller meget bedre efter indsatsen. Det vurderes i evalueringen af et projekt, der rettet sig mod mennesker med sindslidelser.

Sagsbehandling på stedet

Fire kommuner - Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal - har deltaget i projektet, hvor man har udviklet og afprøvet forskellige organisatoriske modeller for  fremskudt indsats. Sagsbehandleren er rykket ud af forvaltningen og har mødt borgeren, hvor borgeren er. Fx på gaden, på sygehuset, i boligområder, på uddannelsesinstitutioner eller i borgerens eget hjem.

Sagsbehandleren afskiller sig fra blandt andet støtte-kontaktpersonen ved at have handlekompetence, Han eller hun kan derfor træffe afgørelser på stedet eller umiddelbart efter mødet med borgeren, så en evt. bevilling hurtigt kan effektueres.

Hurtigere og mere helhedsorienteret hjælp

Ud over, at et flertal af borgerne trives bedre, er der også andre positive erfaringer: Indsatsen er blevet værksat hurtigere, og flere borgere har modtaget den nødvendige hjælp og støtte fra kommunen. Borgerens egne mål og ønsker er desuden kommet mere i fokus.

Organisatorisk er der også gode erfaringer. Det tværgående samarbejde er blevet styrket – både det interne samarbejde i forvaltningen og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Det har bidraget til mere helhedsorienterede løsninger for borgerne.

Fremskudt sagsbehandling vurderes endelig at spare penge på både kommunalt og regionalt niveau. Der har ikke været nogen kontrolgruppe, så den økonomiske analyse er baseret på et skøn.

Målingerne af borgernes trivsel er baseret på fagpersoners vurderinger.

I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der trin for trin beskriver, hvordan man som kommune kan arbejde med fremskudt sagsbehandling.

Gå til Socialstyrelsens udgivelser.
Gå til Socialstyrelsens oversigt over projekter og initiativer.

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Martin Sandø msa@socialstyrelsen.dk, tlf. 41 93 24 90.

Sidst opdateret 07/05 2015