Forside > Nyheder > 2015 > Effektiv hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb
15/09 2015

Effektiv hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

Ny evaluering viser, at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen har gavn af den indsats, de får. Efter et års psykologbehandling er antallet af brugere med posttraumatisk stress faldet til næsten det halve. Behandlingen ydes i regionale senfølgecentre.

Voksne, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, kan få hjælp i tre regionale centre. Centrene blev igangsat af satspuljepartierne i 2013 som et forsøgsprojekt, der løber frem til udgangen af 2015.

Indsatsen i centrene er netop blevet evalueret, og her konkluderes det, at den specialiserede psykologbehandling, brugerne får, har stor effekt.

Halvering af PTSD

Antallet af brugere med PTSD (posttraumatisk stress) blev således næsten halveret i løbet af et års intensiv behandling. Brugernes evne til at anvende effektive mestringsstrategier steg betydeligt, mens de fik færre fysiske symptomer som søvnproblemer og hovedpine.

De regionale senfølgecentre tilbyder også frivillig rådgivning og socialrådgivning. Begge dele vurderes i evalueringen at have en positiv virkning. Den frivillige rådgivning hjælper brugerne til bl.a. at skabe og fastholde relationer. Rådgivningen har også – ifølge brugerne – været medvirkende til at reducere selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Borgerne var desuden tilfredse med socialrådgivningen, hvor de især søgte hjælp til beskæftigelsesproblemer.

Evalueringen er udført af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

Sidst opdateret 07/11 2016