Forside > Nyheder > 2015 > Fyraftensmøde om psykiske lidelser og samtidigt misbrug
01/10 2015

Fyraftensmøde om psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Mange, der er i behandling for stofmisbrug, har også en psykisk lidelse. Det stiller særlige krav til de offentlige systemer ved tilrettelæggelsen af indsatsen. Kom til gratis fyraftensmøde 5. november i Aarhus og hør om erfaringerne fra to nye projekter

Eksperter skønner, at mellem 30 og 40 procent af de borgere, som er i behandling for stofmisbrug, også har en alvorlig psykisk lidelse. Borgernes problemstillinger er typisk komplekse,og de vil næsten altid have behov for hjælp fra flere instanser - ofte på tværs af region og kommune. Forskning viser, at mange social- og sundhedsfaglige tilbud har udfordringer med at håndtere denne kompleksitet.

To metodeudviklingsprojekter

Socialstyrelsen har i samarbejde med fem kommuner gennemført to metodeudviklingsprojekter med fokus på disse problemstillinger. Nu inviteres til et gratis fyraftensmøde i Aarhus 5. november, hvor fagfolk kan høre om erfaringerne og hente ny inspiration til det daglige arbejde med borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. 

Det ene projekt har handlet om at afprøve nye screenings- og udredningsmodeller. Det andet projekt har haft fokus på en sammenhængende, tværfaglig indsats overfor unge.

Fokus på organisering og samarbejde

Til mødet vil der være særligt fokus på organisering, tværfagligt samarbejde og de konkrete, borgerrettede indsatser. To af de deltagende kommuner, Gladsaxe og Esbjerg, vil holde oplæg og fortælle om deres egne projekterfaringer. Esbjerg kommune vil også beskrive, hvordan erfaringerne fra dette projekt er blevet brugt i implementeringen af de koordinerende indsatsplaner i region Syd.

Evalueringen offentliggøres på Socialstyrelsen.dk forud for fyraftensmødet.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Rambøll, der bl.a. har stået for evalueringen af projekterne.

Fyraftensmødet finder sted 5. november kl. 16.30 til 19.30 hos Rambøll Management Consulting, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus.
Tilmeldingsfrist: 23. oktober. 

Program, tilmelding og yderligere oplysninger hos Rambøll 

Sidst opdateret 02/10 2015