Forside > Nyheder > 2015 > Forebyggelsesstrategi i kommuner hjælper udsatte børn og unge
04/02 2015

Forebyggelsesstrategi i kommuner hjælper udsatte børn og unge

Evalueringen af projekt forebyggelseskommuner viser, at der i dag er flere udsatte børn og unge, der modtager forebyggende indsatser, og det er lykkedes at nedbringe deres skolefravær.

Seks kommuner (Aarhus, København, Odense, Faaborg Midtfyn, Høje Taastrup og Vejen) har siden 2011 arbejdet strategisk med at forebygge at udsatte børn og unge får alvorlige problemer og i højere grad at inkludere dem i folkeskolen.

Evalueringen viser, at arbejdet med at sætte fælles mål for den forebyggende indsats har styrket det tværgående samarbejde og den fælles tilgang mellem de forvaltninger og enheder, der til daglig løfter opgaven med forebyggelse og inklusion, ligesom kommunernes indsatsvifter nu rummer flere og strategisk udvalgte forebyggende tilbud.

Kommunerne har i den første fase hver især udviklet en samlet, tværgående forebyggelsesstrategi. De seks kommuner har defineret overordnede mål for en sammenhængende forebyggelsesstrategi og i større eller mindre grad arbejdet med at skabe kobling til allerede eksisterende strategier. I forebyggelsesstrategien beskriver kommunen særlige prioriteringer og indsatsområder.

I forlængelse dette arbejde har kommunerne også udarbejdet en tilhørende forandringsteori, der kobler forebyggelsesstrategiens målsætninger med resultater på kort, mellemlang og lang sigt. Forandringsteorien beskriver også de forventede aktiviteter, der skal lede til de ønskede resultater. I den resterende del af projektperioden har kommunerne arbejdet på at implementere og udmønte strategiernes målsætninger i konkrete initiativer og aktiviteter og følge op på dem.

Baggrunden for projektet er blandt andet en omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats.

Projekt Forebyggelseskommuner: Afsluttende evaluering

Yderligere oplysninger. Holger Kristoffersen, fuldmægtig, tlf. 50 81 09 57,

Sidst opdateret 13/05 2015