Forside > Nyheder > 2015 > Fokus på ansættelsesmulighederne for socialøkonomiske virksomheder
10/03 2015

Fokus på ansættelsesmulighederne for socialøkonomiske virksomheder

En arbejdsgruppe undersøger, om man kan lempe det såkaldte rimelighedskrav for socialøkonomiske virksomheder. En lempelse vil betyde, at det bliver nemmere at ansætte udsatte ledige i løntilskud.

Det såkaldte rimelighedskrav betyder, at der højst må være én person ansat med løntilskud for hver fem ordinært ansatte i en virksomhed.

Hensigten er at forhindre konkurrence-forvridning og fortrængning af medarbejdere, der er ansat på almindelige vilkår.

Men socialøkonomiske virksomheder oplever, at bestemmelsen er med til at begrænse mulighederne for at integrere udsatte ledige på arbejdsmarkedet.

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe. Den skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsatte at lempe rimelighedsgravet, så socialøkonomiske virksomheder får mulighed for at ansætte flere medarbejdere i  løntilskud.

Arbejdsgruppen blev nedsat af regeringen ultimo januar på baggrund af regeringsudspillet ’Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder’.

Mulighed for dispensation fra rimelighedskravet

Som en del af et forsøg kan socialøkonomiske virksomheder få dispensation for dele af rimelighedskravet. Det gælder dog kun i forhold til førtidspensionister i løntilskud; det man tidligere kaldte for ’skånejobs’. For at få tilladelsen skal den enkelte kommune søge på vegne af virksomheden.

Der er tale om en forsøgsordning under Beskæftigelsesministeriet. 

Ordningen blev sat i værk i oktober 2013 og er blevet forlænget i to omgange, senest til udgangen af 2015.

Mere information om rimelighedskravet og forsøgsordningen på hjemmesiden socialvirksomhed.dk

Se regeringsudspillet "Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder" på Socialministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger: Fuldmægtig Mia Steen Hansen, tlf. 91 37 02 77, mhan@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 07/11 2016