Forside > Nyheder > 2015 > Faglige anvisninger til helbredsundersøgelser af flygtninge
26/05 2015

Faglige anvisninger til helbredsundersøgelser af flygtninge

Socialstyrelsen udgiver faglige anvisninger til læger, som foretager helbredundersøgelser af flygtninge. Målgruppen omfatter også familiesammenførte til flygtninge og børn.
Patient undersøges hos læge

Socialstyrelsen udgiver et sæt af faglige anvisninger til praktiserende læger og andre læger, der gennemfører helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Formålet med anvisningerne er at klæde lægen bedre på til at gennemføre helbredsundersøgelserne.  

Materialet giver - ud over anvisningerne - desuden information om henvisningsmuligheder og om, hvor lægen kan indhente yderligere lægefaglig ekspertise.

Den helbredsmæssige vurdering giver kommunen og den praktiserende læge mulighed for at skabe et overblik over flygtningens helbredsmæssige situation. Herudfra kan man dels vurdere behovet for mere udredning og behandling, dels tilrettelægge integrationsindsatsen i kommunen.

De faglige anvisninger er udarbejdet af Socialstyrelsen med inddragelse af Sundhedsstyrelsen og lægefaglige eksperter.

Indhold i de faglige anvisninger

Der er to målgrupper for den helbredsmæssige vurdering: Dels voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Og dels børn af flygtninge, børn, der er familiesammenførte til flygtninge samt uledsagede mindreårige flygtninge.

Anvisningerne består af to dele:

Del 1 indeholder generelle anbefalinger og rådgivning om, hvordan den helbredsmæssige vurdering kan tilrettelægges. Der er også viden om helbredsforhold hos patienter med flygtningebaggrund. Desuden er der links og kilder til yderligere og mere specifik information.

Del 2 indeholder oplysninger om den lovgivningsmæssige ramme og kravene til den helbredsmæssige vurdering. Desuden er der her redegjort for, hvordan lægen kan indhente tidligere journaloplysninger.

Anvisningerne er vejledende

De faglige anvisninger er vejledende, og der er altså ikke tale om en juridisk bindende vejledning. 

Anvisningerne supplerer bekendtgørelsen fra oktober 2013 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 

Anvisningerne supplerer også den midlertidige information om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Faglige anvisninger til læger om helbredsmæssige vurderinger af flygtninge m.fl.

Bekendtgørelse nr. 1441 af 12/12/2013 om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

Midlertidig information om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Cecilie Bille-Brahe Raahauge, tlf. 91 37 02 63

Sidst opdateret 27/05 2015