20/11 2015

Få VISO på besøg!

Har I gavn af VISO i jeres kommune? Kan I bruge os endnu bedre? Få besøg af VISO og få overblik over både jeres egne rådgivningsbehov og vores ydelser.

VISO tager indimellem på besøg i en kommune for at styrke dialogen og det gode samarbejde.

VISO – den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation - bistår borgere, kommuner, institutioner og tilbud med vejledende rådgivning i de mest specialiserede enkelt- og gruppesager på social- og specialundervisningsområdet. 

Kommunebesøgene varer to timer, og det er vores erfaring, at tiden er godt givet ud for begge parter. Kommunen får væsentlig ledelsesinformation, og VISO får input til at udvikle sine rådgivningsydelser.

Ledelsesinformation om brugen af VISO

Under kommunebesøget drøfter kommunale chefer og VISOs ledelse kommunens rådgivningsbehov og erfaringer med VISOs ydelser på både børn- og ungeområdet, voksenområdet og indenfor specialundervisning.

Besøget giver også kommunen lejlighed til at høre mere indgående om VISOs ydelser. De input, VISO får fra kommunen, bidrager til at udvikle vores rådgivning.

VISO medbringer statistik om kommunens brug af VISOs rådgivningsydelser. Materialet kan bl.a. vise, på hvilke socialområder kommunen har flest VISO-sager og udviklingen i kommunens samlede antal sager i VISO. 

Vil I have besøg af VISO?

Er du chef på socialområdet i en kommune og kunne tænke dig at få besøg af VISO, er du velkommen til at kontakte VISO på eller på telefon 72 42 40 00.

Mere information om VISOs rådgivningsydelser

Sidst opdateret 20/11 2015