15/01 2015

Få råd hos VISO - også om grupper

VISO i Socialstyrelsen yder gratis rådgivning, når der er behov for særlig specialiseret viden inden for social- og specialundervisningsområdet. VISO giver både rådgivning i forbindelse med enkeltpersoner og gruppesager.

De fleste rådgivningsforløb i VISO drejer sig om enkeltpersoner og familier, men VISO rådgiver også meget gerne om indsatsen over for grupper af personer med samme problemstillinger - også kaldet gruppesager.

Et eksempel på en såkaldt gruppesag kan være et kommunalt tilbud, der ønsker værktøjer til at håndtere, at en gruppe beboere med udviklingshæmning har et alkoholmisbrug. Et andet eksempel kan være en kommunal forvaltning, hvor hele hjemmeplejeenheden ønsker rådgivning om hjælp til demente med udadreagerende adfærd.

Gratis og landsdækkende rådgivning

VISOs yder rådgivning , når der er behov for særlig specialiseret viden inden for social- og specialundervisningsområdet. Rådgivningen er et tilbud til både borgere, kommuner og tilbud. 

VISO giver råd om børn, unge og voksne med mange forskellige vanskeligheder. Det kan fx dreje sig om problemstillinger i forbindelse med:

  • Fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser
  • Psykiske lidelser
  • Alkohol- og stofmisbrug
  • Overgreb
  • Udadreagerende eller selvskadende adfærd
  • Specialundervisning
  • Æresrelaterede konflikter
  • Kriminalitet

Landsdækkende netværk af specialister

VISO råder over et landsdækkende netværk af specialister, der bistår med specialrådgivning og udredning. Netværket består af både kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, der har en højt specialiseret viden og erfaring med den relevante målgruppe.

Kontakt VISO

Både borgere og fagfolk kan kontakte VISO på telefon 72 42 40 00 eller på viso@socialstyrelsen.dk. VISO kan kontaktes for et umiddelbart råd pr. telefon eller mail. I mere komplekse sager, skal man udfylde og indsende et henvendelsesskema til VISO, så der kan oprettes en sag.

Læs mere om VISO her

Sidst opdateret 07/11 2016