Forside > Nyheder > 2015 > Få overblik over implementeringen af Voksenudredningsmetoden
18/08 2015

Få overblik over implementeringen af Voksenudredningsmetoden

Kommunerne får nu mulighed for at få et godt overblik over deres implementering af Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialstyrelsen har udviklet et redskab, som kan vise, hvor der er behov for ekstra fokus.

Landets kommuner har nu mulighed for at få en præcis status over deres implementering af Voksenudredningsmetoden (VUM) og den tilhørende it.

Socialstyrelsen har udviklet et implementeringsbarometer, som viser den enkelte kommune, hvor deres implementering af VUM og it-understøttelsen går godt, og hvor der er behov for ekstra fokus. 

Sådan fungerer implementeringsbarometeret

Det nye implementeringsbarometer består af i alt fire spørgeskemaer, som er målrettet to forskellige implementeringsstadier: Opstart/godt i gang og Forankring. For hvert af de to stadier er der et spørgeskema til hhv. ledelsen og sagsbehandlerne. Målingerne kan gentages, så man kan se en evt. udvikling.

Efter besvarelsen af spørgeskemaerne modtager kommunen en rapport. Rapporten kan anvendes til:

  • at vurdere, hvad der skal til, for at opnå den fulde gevinst af implementeringen af VUM og it-understøttelse.
  • at få et overblik over hvilke dele af implementeringen, der giver de største udfordringer.
  • fælles drøftelse på teammøder af udfordringer og eventuelt forskellige opfattelser af disse.
  • forelæggelse for øverste ledelse med henblik på at sætte fokus på de områder, der kræver særlig opmærksomhed.

Support under hele processen

Kommuner, der ønsker at bruge implementeringsbarometeret, er velkomne til at tage kontakt til Socialstyrelsens metodesekretariat på .

Herefter vender metodesekretariatet tilbage med vejledning om den videre proces. Der skal bl.a. udpeges en tovholder, der får adgang til it-systemet og er ansvarlig for at håndtere en række forskellige opgaver. Socialstyrelsen yder support under hele processen.

Man kan også kontakte Socialstyrelsen på ., hvis man har spørgsmål om det nye barometer eller ønsker råd om implementeringen af Voksenudredningsmetoden.

Baggrund

Det nye barometer er udviklet, fordi en undersøgelse tidligere på året viste, at mange kommuner oplever forskellige udfordringer med implementeringen af VUM. 

Evaluering af Voksenudredningsmetoden

Supplerende viden om VUM

Socialstyrelsen har udviklet en lang række øvrige redskaber i forbindelse med brugen og implementeringen af VUM. De er alle tilgængelige her på hjemmesiden.

Redskaber og supplerende viden om Voksenudredningsmetoden

Sidst opdateret 18/08 2015