Forside > Nyheder > 2015 > Ny model til indsatsen for unge med psykiske vanskeligheder
21/09 2015

Ny model til indsatsen for unge med psykiske vanskeligheder

Socialstyrelsen har udviklet en ny samarbejdsmodel, som kommunerne kan bruge i indsatsen for unge med psykiske vanskeligheder. Samarbejdsmodellen sætter fokus på at sikre en sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen.

Mange unge med psykiske vanskeligheder har brug for særlig støtte til at håndtere overgangen fra barn til voksen i de kommunale systemer. Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen har udviklet en ny samarbejdsmodel, der kan bruges i kommunernes arbejde med målgruppen.

En sammenhængende indsats

Samarbejdsmodellen er en model, der kan lette overgangen til voksenårene og sikre en sammenhængende indsats for unge, der har brug for støtte på deres vej med uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for samarbejdsmodellen er bred og omfatter fx både psykisk sårbare unge med trivselsproblemer eller opmærksomhedsforstyrrelser og unge med tunge diagnoser som skizofreni.

Samarbejdsmodellen fremmer det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige aktører omkring den unge og understøtter en mere koordineret indsats. Det skal bidrage til, at ingen unge falder mellem to stole i deres møde med det kommunale system. og at de unge derved får den rette støtte til at udvikle psykiske og sociale kompetencer - og på længere sigt opnår større mestring af eget liv.

Socialstyrelsen har udgivet en publikation om samarbejdsmodellen. Her kan man se, hvordan man arbejder med modellen og finde de tilhørende redskaber og vejledninger. Der er også udgivet en implementeringsguide. Her kan kommunerne kan få inspiration til, hvordan arbejdet med samarbejdsmodellen kan sættes i gang og se, hvad man skal være opmærksom på i implementeringen af modellen.

Evaluering af samarbejdsmodellen 

Samarbejdsmodellen er udviklet i samarbejde med fire kommuner og er finansieret af satspuljemidler.

Modellen er evalueret af Rambøll og viser lovende resultater. De unge har typisk fået et bedre psykisk velbefindende, og flertallet er kommet i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Der er også positive resultater for det tværfaglige samarbejde. Der må dog tages visse forbehold i vurderingen af de langsigtede resultater for de unges uddannelses- og beskæftigelsesgrad, bl.a. fordi datamængden er begrænset.

Få adgang til det samlede materiale om samarbejdsmodellen 

Sidst opdateret 23/09 2015