Forside > Nyheder > 2015 > Få hjælp til anvendelse af inddragende metoder i netværkssamråd
11/09 2015

Få hjælp til anvendelse af inddragende metoder i netværkssamråd

Nu kan kommunerne få hjælp til at anvende inddragende metoder, når der skal afholdes netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge.

Socialstyrelsen har indgået en aftale med Socialt Udviklingscenter SUS om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge. SUS har derfor tilrettelagt et processtøtteforløb til kommunerne.

Det nye tilbud om processtøtte

Når et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, skal kommunen indkalde til et netværkssamråd. Her deltager barnet/den unge selv, indehaveren af forældremyndigheden, de sociale myndigheder .m.fl.

Processtøtten fra SUS skal understøtte, at den unge, forældrene, netværket og relevante fagpersoner bliver involveret i den kommunale indsats, der kan hjælpe den unge ud af kriminalitet

I processtøtteforløbet fokuseres der særligt på tre elementer:

  • Inddragende metoder 
  • Mødeledelse 
  • Aktivering af netværket omkring barnet/den unge

Sådan får I processtøtte

Et processtøtteforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune og tilpasses behovet. Processtøtten rekvireres gennem henvendelse til Socialstyrelsen via mail: 

Processtøtten fra SUS supplerer rådgivning, oplæg og workshops, som Socialstyrelsen afholder for at understøtte kommunernes implementering af netværkssamrådene. Socialstyrelsen har også udviklet en række inspirationsmaterialer og skabeloner, som de kommunale sagsbehandlere kan bruge. 

Rådgivning og processtøtte til implementering af netværkssamråd 
Information om netværkssamråd generelt
Inspirationsmateriale om netværkssamråd
  

Sidst opdateret 11/09 2015