Forside > Nyheder > 2015 > Evaluering af Voksenudredningsmetoden
16/04 2015

Evaluering af Voksenudredningsmetoden

En ny evaluering af Voksenudredningsmetoden viser bl.a., at mange kommuner endnu ikke har implementeret metoden fuldt ud. Men metoden sikrer ensartet sprog og tilgang til borgernes udredning. Metoden understøtter også, at udredningen bliver målrettet og individuel.

Der er nu gennemført en evaluering af Voksenudredningsmetoden (VUM).

Voksenudredningsmetoden er en socialfaglig sagsbehandlingsmetode, som skal sikre, at voksne borgere med særlige behov får en kvalificeret udredning af deres problemer og behov for støtte.

Voksenudredningsmetoden er udviklet af Socialstyrelsen og Socialministeriet i samarbejde med KL og en række kommuner. BDO og CEDI har gennemført evalueringen for parterne.

Evalueringen viser, at når Voksenudredningsmetoden bruges ensartet, er sagsbehandlerne tilfredse med metoden og mener, at den hjælper dem i deres daglige arbejde. Evalueringen viser også, at Voksenudredningsmetoden giver borgerne en målrettet og individuel udredning og sikrer en ensartet tilgang til borgerne.

Metoden indebærer, at der sættes klare mål for den sociale indsats. Det er centralt for mere præcise bestillinger til leverandørerne af de sociale indsatser og bedre opfølgning i forhold til den enkelte borger.

Kommunerne i evalueringen forventer derfor, at Voksenudredningsmetoden kan sikre bedre og mere effektiv styring på området og dermed give effektiviseringsgevinster på længere sigt.

Evalueringen viser dog også, at mange kommuner fortsat kun er i gang med at implementere metoden og it-understøttelsen. Det er derfor vanskeligt at vurdere de endelige effekter. Det er især de dele af metoden, der kan anvendes til at generere ledelsesinformation og styrke styringen af området, som i mange kommuner endnu ikke er implementeret fuldt ud.

Nye tiltag til støtte af implementeringen

På baggrund af evalueringen anbefales det, at kommunerne fortsætter arbejdet med at implementere Voksenudredningsmetoden og it-understøttelsen, og at kommunernes ledelsesniveau har fokus på implementeringsprocessen.

Socialstyrelsen yder i dag forskellige former for processtøtte til kommunerne og planlægger nu to yderligere tiltag, der skal understøtte implementeringen. Det er dels regionale implementeringsworkshops for ledere, dels et implementeringsbarometer, der kan hjælpe kommunerne med at identificere de lokale udfordringer.

Udviklingen af Voksenudredningsmetoden er et resultat af projektet Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksne-området (DHUV). Fonden for Velfærdsteknologi har medfinansieret projektet.

Få adgang til evalueringen af Voksenudredningsmetoden

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Jan Grove Korsholm, tlf. 41 73 08 64, mail jgk@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 17/08 2015