Forside > Nyheder > 2015 > Evaluering af anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder
26/11 2015

Evaluering af anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder

Socialstyrelsen har evalueret et forsøgsprojekt om åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder. Evalueringen viser bl.a., at projektet fik kontakt med en anden målgruppe end dem, der søger hjælp på krisecentrene, og at kvinderne var glade for rådgivningen.

Forsøgsprojektet "Åben anonym rådgivning til voldsudsatte kvinder" er blevet evalueret af Socialstyrelsen. Projektet har dannet rammen om et alternativt tilbud til voldsudsatte.

Evalueringen viser bl.a., at projektet fik kontakt med en gruppe kvinder, der var mere ressourcestærke end dem, der søger hjælp på krisecentrene.

Tilfredshed med rådgivning

Den åbne rådgivning blev varetaget af Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Mødrehjælpen. Den bestod dels af en telefonisk hotline og en e-brevkasse, dels af en ambulant, personlig rådgivning med mulighed for tre samtaler. Den ambulante rådgivning var det nye i rådgivningskonceptet, mens hotlinen og e-brevkassen eksisterede i forvejen som et tilbud i LOKK.

Forsøgsprojektet viste, at kvinderne, der modtog den ambulante personlige rådgivning, havde et højere uddannelsesniveau end kvinderne på kvindekrisecentrene. Der var også flere af dem, der var i beskæftigelse.

Ifølge evalueringen var kvinderne tilfredse med den ambulante personlige rådgivning, og de gav udtryk for at have fået et større overblik over deres handlemuligheder efter samtalerne.

Hotline og e-brevkasse fortsætter

En vigtig erfaring fra projektet har været, at det kan være uhensigtsmæssigt at fokusere på begrebet vold i lanceringen af et tilbud til kvinder, der ikke søger hjælp i kvindekrisecentre. Kvinderne ser ikke sig selv som voldsofre og henvendte sig i udgangspunktet til den ambulante personlige rådgivning med andre problemer. I løbet af samtalen med rådgiveren dukkede voldsproblemet så op.

Det var desuden vigtigt, at kvindernes motivation til at få hjælp blev fastholdt, så når de først havde kontaktet tilbuddet pr. telefon, blev den personlige samtale afholdt umiddelbart efter.

Projektet blev gennemført fra marts 2012 til december 2013. Den ambulante rådgivning udløb med projektets afslutning, mens den telefoniske hotline og e-brevkassen fortsat eksisterer og varetages af LOKK. Målgruppen er udvidet, så hotlinen kan anvendes af både mænd og kvinder, der er udsat for enten partnervold eller stalking.

Evaluering af projektet "Åben anonym  rådgivning"

Sidst opdateret 26/11 2015