Forside > Nyheder > 2015 > Etniske minoritetsunge med ungdomssanktion
05/08 2015

Temadag: Etniske minoritetsunge idømt ungdomssanktion

Arbejder du med etniske minoritetsunge, der er idømt en ungdomssanktion? Så kom til tema- og erfadag 22. september. Få redskaber til at håndtere kulturelle udfordringer og problemer med fx sekundær traumatisering.

Socialstyrelsen inviterer til tema- og erfadag om udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsunge, der er idømt en ungdomssanktion. Dagen afholdes tirsdag d. 22. september 2015 kl. 9.00-15.30 på Hotel Park i Middelfart.

På tema- og erfadagen stiller vi skarpt på kulturelle og sociale udfordringer i arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund. Det kan fx dreje sig om social kontrol, æresrelaterede konflikter, forældresamarbejde og (sekundær) traumatisering.

Formålet med dagen er dels at sætte fokus på gode erfaringer fra jeres egen praksis og dels at introducere nye perspektiver og handlemuligheder i jeres arbejde.  

Der hentes inspiration fra interkulturel kommunikationsteori samt narrativ optik og metode. Dagen sigter mod at gøre de teoretiske ideer og metoder anvendelige for jer i jeres arbejdspraksis.

Der vil derfor være fokus på både aktuel viden og på konkrete redskaber, der kan bruges i (
relations)arbejdet med de unge. Dagen vil have en dialogisk form, der inddrager de erfaringer, I møder i jeres daglige arbejde. 

Yderligere oplysninger, program og tilmelding til temadag 22. september 

Sidst opdateret 05/08 2015