Forside > Nyheder > 2015 > Det første år med de nye socialtilsyn
15/12 2015

Det første år med de nye socialtilsyn

Selvom der også har været udfordringer, er tilsynsreformen kommet rigtig godt fra start. Det vurderes i Socialstyrelsens første årsrapport om de 5 socialtilsyn. Tilsynene har bl.a. gjort opmærksom på, hvor der er særlige udfordringer med kvaliteten på socialområdet.

Tilsynsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Socialstyrelsen har udgivet en rapport om arbejdet i det første år.

Det er den overordnede vurdering i rapporten, at socialtilsynene er kommet rigtig godt fra start, og at der har været et konstruktivt samarbejde mellem Socialstyrelsen og de 5 socialtilsyn. 

Gevinster og problemer 

Socialstyrelsen har gennem det første år haft en løbende dialog om implementeringen af tilsynsreformen med interesseorganisationer, bruger- og pårørendeorganisationer, private og offentlige driftsherrer samt KL og Danske Regioner. 

I dialogen er der bl.a. blevet peget på, at reformen generelt har medført et kvalitetsløft af tilsynet og et mere professionelt tilsyn. Det er også blevet pointeret, at tilsynskonceptet og kvalitetsmodellen giver en højere grad af systematik. 

Der påpeges også forskellige udfordringer. Socialtilsynenes dataindsamling er i visse sammenhænge meget omfattende. Der har været problemer med lange sagsbehandlingstider, og Tilbudsportalen har ikke fungeret optimalt i socialtilsynets opstartsperiode. 

Fire særlige indsatsområder

Som en del af deres opgave skal socialtilsynene gøre opmærksom på det, hvis der på tværs af tilbuddene er områder, hvor der er mere generelle problemer med kvaliteten. På baggrund af erfaringerne fra det første år har tilsynene peget på fire sådanne områder, hvor der er særlige udfordringer, nemlig:

  • Omsætning af visiterende kommunes indsatsmål i tilbuddenes praksis
  • Magtanvendelser, både på børne- og ungeområdet og voksenområdet
  • Særlig forhold på plejefamilieområdet 
  • Det juridiske grundlag i nogle tilbudsformer.

Socialstyrelsens rolle

Socialstyrelsen skal følge praksis  i de 5 socialtilsyn og bidrage til en effektiv og ensartet implementering af reformen.

Rapport 2014 om socialtilsynet 

Generel information om det nye socialtilsyn

 

Sidst opdateret 15/12 2015