Forside > Nyheder > 2015 > Deltag i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt
06/08 2015

Deltag i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt

Styrk forebyggelsesarbejdet på børne- og ungeområdet. Kommuner og private leverandører opfordres til at være med i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt. Der kan søges om deltagelse i otte forskellige indsatser. Frist: 1. september 2015.

Kommuner og private leverandører opfordres til at deltage i en række forskellige initiativer under forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt.

Initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt blev lanceret juni 2014, hvor der blev afsat 280 mio. kr. over 4 år til at styrke den tidlige og forebyggende for udsatte børn og unge. Nu åbnes der for nye muligheder for at være med. Der er ansøgningsfrist 1. september 2015 for deltagelse i otte forskellige indsatser på dagtilbuds- og familieområdet. Der udbydes også nye partnerskabsforløb.

Indsatser til familier

Kommuner og private leverandører kan ansøge om støtte til at implementere en række forskellige evidensbaserede indsatser målrettet familier med børn og unge i en udsat position:

 • De Utrolige År Baby er et kursusforløb til nybagte forældre. Formålet er at skabe sikker tilknytning og positive samspilsmønstre mellem barn og forældre. Forældrene får bl.a. viden om barnets signaler og stimulering af barnets udvikling. Gratis uddannelse af medarbejdere til vejledere i konceptet.
  Information og ansøgningsmateriale DUÅ Baby
   
 • De Utrolige År Småbørn er et kursusforløb til forældre til børn i alderen 1-3 år. På kurset klædes forældrene på til at styrke tilknytningen til deres børn og understøtte børnenes udvikling af sproglig og følelsesmæssig udtryksevne. Gratis uddannelse af medarbejdere til vejledere i konceptet.
  Information og ansøgningsmateriale DUÅ Småbørn
   
 • Funktionel Familieterapi er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 11-17 år, som er i risiko for eller udviser mild til alvorlig udfordrende adfærd. Terapien bidrager til at forbedre familiens relationer og evner til at håndtere konflikter. 
  Information og ansøgningsmateriale Funktionel Familieterapi

Indsatser på dagtilbudsområdet

Fire konkrete indsatser giver mulighed for, at interesserede kommuner kan tilbyde målrettet efteruddannelse til dagplejere og personalet i vuggestuer og børnehaver:

 • De Utrolige År Dagpleje er et struktureret kursusforløb til dagplejepersonale. Formålet er at forbedre trivslen for børnene og derved forebygge og reducere udfordrende adfærd. Der er fokus på børnenes følelse af tryghed sammen med dagplejeren gennem opbygning af positive relationer.
  Information og ansøgningsmateriale DUÅ Dagpleje
   
 • De Utrolige År Vuggestue er et struktureret kursusforløb til personale i vuggestuer. Formålet er at skabe rammer, der inkluderer og skaber trivsel for alle.
  Information og ansøgningsmateriale DUÅ Vuggestue
   
 • De Utrolige År Børnehave er et struktureret kursusforløb til personale i børnehaver. Der er fokus på børnenes fællesskaber og de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken.
  Information og ansøgningsmateriale DUÅ Børnehave
   
 • Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale. 
  Information og ansøgningsmateriale VIDA

Partnerskab om effektiv forebyggelse

Socialstyrelsen indgår partnerskab med fire nye kommuner om at udvikle en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.
Information og ansøgningsmateriale partnerskabsprojekt

Sidst opdateret 06/08 2015