Forside > Nyheder > 2015 > Klubber styrker voksne med erhvervet hjerneskade
25/09 2015

Klubber styrker voksne med erhvervet hjerneskade

Mange voksne, der har en erhvervet hjerneskade, kan have glæde af arbejdsrehabiliteringsklubber. Selvom alle delmål ikke er indfriet, tyder en projektevaluering på en række positive resultater af modellen.

Fem kommuner har gennemført et projekt med arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade. Formålet med klubberne har været at give medlemmerne mulighed for at genvinde en del af de tabte kompetencer og øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Velfungerende arbejdsfællesskaber

En evaluering viser, at flertallet af medlemmerne får afklaret deres kompetencer via klubberne og får en mere aktiv tilværelse.

Evalueringen viser også, at arbejdet og livet i klubberne har været præget af medindflydelse blandt medlemmerne, velfungerende arbejdsfællesskaber, fokus på ressourcer frem for begrænsninger og en stor faglig viden om mennesker med erhvervet hjerneskade hos de ansatte.

Inspireret af clbuhouse-modellen

Nogle af projektmålene blev ikke nået i perioden, bl.a. er andelen af medlemmer der kom i meningsfuld beskæftigelse i løbet af projektperioden lavere end forventet. Men evalueringen viser, at klubberne bidrager til at styrke den enkeltes forudsætning for at komme i beskæftigelse og dokumenterer, at en tredjedel af alle medlemmerne er kommet i meningsfuld beskæftigelse, herunder også praktik og arbejdsprøvning. Hvis man alene ser på de medlemmer, som ikke længere er medlemmer i klubberne, er cirka halvdelen kommet i meningsfuld beskæftigelse.

Arbejdsrehabiliteringsklubberne er inspireret af clubhouse-modellen, der oprindeligt er udviklet på psykiatriområdet.

Projektet er gennemført i perioden 2011-2014 i Aalborg, Hjørring, Odense, Lolland og Slagelse med støtte fra Satspuljen. Fire ud af de fem kommuner har valgt at videreføre indsatserne.

Evaluering af ARK - arbejdsrehabiliteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade 

 

 

 

Sidst opdateret 25/09 2015