Forside > Nyheder > 2015 > Certificering af leverandører af friplejeboliger
29/09 2015

Certificering af leverandører af friplejeboliger til rehabiliteringsforløb

Friplejeboligleverandører kan nu vælge at blive certificeret til at levere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. De nye regler ventes at træde i kraft i begyndelsen af oktober 2015.

Friplejeboligleverandører kan nu vælge at blive certificeret til at levere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.

Et rehabiliteringsforløb er korterevarende, tidsafgrænset, individuelt, helhedsorienteret og tværfagligt. Det nærmere indhold samt omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i et rehabiliteringsforløb, vil variere i forhold til den enkelte borgers behov og ressourcer. Forløbet vil samtidig løbende skulle tilpasses udviklingen i borgerens funktionsevne (fysiske, psykiske og sociale).

Leverandører af friplejeboliger kan kun udleje friplejebolig til en borger, der er visiteret til et rehabiliteringsforløb, hvis leverandøren er certificeret til at levere ydelsen. Hvis en borger, der allerede bor i en friplejebolig, visiteres til et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen levere ydelsen, indtil leverandøren er certificeret hertil.

Sundhedsstyrelsen kan behandle ansøgninger om certificering til rehabiliteringsforløb, så snart nye regler i bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører er trådt i kraft. Dette forventes at ske i begyndelsen af oktober 2015. Der kan løbende ansøges om certificering til rehabiliteringsforløb. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages.

Ældreområdet er flyttet til Sundhedsstyrelsen

Bemærk! Ældreområdet er overflyttet til Sundhedsstyrelsen. Dette derfor den sidste nyhed fra ældreområdet, der formidles via Socialstyrelsen.dk Hvis du ønsker at modtage nyheder om ældre og demens fremadrettet, skal du tilmelde dig Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev.

En del af materialet på ældreområdet vil stadig ligge på Socialstyrelsens hjemmeside, indtil det kan overflyttes til en ny platform i Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningsskema og vejledning om certificering af leverandrører af friplejeboliger

Tilmelding til Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev

 

Sidst opdateret 02/11 2016