Forside > Nyheder > 2015 > Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser
02/11 2015

Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har netop udsendt en central udmelding til alle kommuner. Udmeldingen handler om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud for disse borgere.

Den nationale koordinationsstruktur under Socialstyrelsen har i dag 2. november 2015 udsendt en central udmelding til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingen handler om børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser. 

Den nationale koordinationsstruktur

Formålet med Den nationale koordinationsstruktur er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud på nationalt plan til de borgere, der har meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser.

Det gør Socialstyrelsen gennem dialog og ved at udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvor der er behov for øget koordination og samarbejde på tværs af kommuner eller regioner – en såkaldt central udmelding.

Central udmelding om svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er udsendt i dag 2. november 2015. 

Borgere med svære spiseforstyrrelser er en lille målgruppe, som har komplekse fysiske, psykiske og sociale følger af deres lidelse. Derfor er det nødvendigt, at kommuner samarbejder på tværs for at kunne opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til disse borgere.

Kommunerne skal gennem rammeaftalesamarbejdet afrapportere til Socialstyrelsen på forhold som fx:

  • Hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelser kommunerne har
  • Hvilke højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud, der findes til disse borgere
  • Hvilke udfordringer kommunerne eventuelt oplever, i forhold til at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud til disse borgere
  • Hvordan kommuner fremadrettet vil tilrettelægge og koordinere de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud til målgruppen på det sociale område

Kommunerne vil i deres afrapportering kunne støtte sig til de ”Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser”, som netop er udgivet af Socialstyrelsen. 

Udarbejdelsen af den centrale udmelding om svære spiseforstyrrelser er sket i samarbejde med KL, Danske Regioner, udvalgte kommuner og tilbud, rammeaftalesamarbejdet, brugerorganisationer med flere.

Central udmelding om svære spiseforstyrrelser
Nationale retningslinjer for svære spiseforstyrrelser 
Generel information om Den nationale koordinationsstruktur
 

 

 

 

Sidst opdateret 02/11 2015