Forside > Nyheder > 2015 > Bedre muligheder for behandling af børn med seksuelt krænkende adfærd
23/11 2015

Bedre muligheder for behandling af børn med seksuelt krænkende adfærd

Kommunerne har fået bedre behandlingsmuligheder for børn, der krænker andre børn seksuelt eller har en seksualiserende adfærd, der vækker bekymring. Tre centre landet over tilbyder rådgivning, udredning og behandling.

Tre landsdækkende centre tilbyder erfaringsbaseret, psykosocial behandling til børn og unge inden for målgruppen. Centrene tilbyder også rådgivning til professionelle om børn og unge, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd, eller hvor der er mistanke om dette.

Reagér på bekymrende adfærd

Børn udviser ofte tegn på bekymrende adfærd i længere tid, inden de krænker andre børn seksuelt eller på anden led begår en seksuelt grænseoverskridende handling. Det har derfor stor betydning, at professionelle omkring børn og unge reagerer tidligt med henvendelse til kommunen, som har ansvar for at igangsætte en social indsats.

Kommunerne kan visitere til udredning og behandling hos et af de tre behandlingssteder. Udredning og behandling sker i samarbejde med kommunen og barnets netværk.

Centre i København, Aarhus og Aalborg

De tre behandlingssteder er JUNO ved Rådgivningscenteret under Aarhus Kommune, SEBA ved rådgivnings- og behandlingshuset under Aalborg Kommune og den selvejende institution JanusCenter i København.

Alle behandlingsstederne arbejder efter samme model for udredning og behandling og styrker hinanden gennem sparring, netværksmøde og faglig udvikling, hvilket er med til at sikre en høj kvalitet.

Målet med centrene er både at styrke behandlingsmulighederne for børn og unge indenfor målgruppen og forebygge en voksen krænkeradfærd.

Støtte og udvikling af de tre behandlingssteder er en del af Overgrebspakken, der er igangsat af Socialstyrelsen og finansieret af satspuljemidler.

Centrene har haft åbent for visitation siden 2014.

Projektet om behandling af børn med seksuelt krænkende adfærd og adgang til de tre centres pjecer

Tegn på grænseoverskridende adfærd hos børn

Sidst opdateret 12/10 2016