03/03 2015

Anbragte får en stemme i historien

Indtil nu har vi kun haft en meget begrænset viden om de børn og voksne, der var anbragt under socialforsorgen i 1945-80. De har derfor ikke kun været anbragt uden for hjemmet, men også uden for historien. Nu kommer de til orde i en ny rapport.

Tidligere anbragte børn, sindslidende, udviklingshæmmede og mennesker med handicap kommer nu til orde i en ny forskningsrapport ”Anbragt i historien”.

Her fortæller de om deres oplevelser og erfaringer med at bo på børnehjem, psykiatriske hospitaler og institutioner fra efterkrigstiden og frem til 1980.

Rapporten indeholder også beretninger fra medarbejdere i socialforsorgen på den tid.

En stemme i den danske socialhistorie

"Det er barsk læsning, som både gør indtryk og gør os klogere på datidens socialpolitik. Derfor er jeg glad for, at de tidligere anbragte nu får deres stemme i den danske socialhistorie", siger socialminister Manu Sareen.

Projektet er gennemført efter ønske fra Socialudvalget og finansieret via satspuljeaftalen 2012. Formålet er at bevare, dokumentere og formidle viden og erfaringer om socialforsorgens indsats overfor svage og udsatte grupper.

”Regeringens fokus er på, at vi skal lære af historien. Derfor laver vi nu undervisningsmateriale til landets folkeskoler og studerende på professionshøjskolerne. Det skal sikre, at fremtidige generationer får viden om de mennesker, der har været anbragt under statens forsorg fra efterkrigstiden og frem til 1980, og give dem en bedre forståelse for, hvilke vilkår de levede under,” siger socialminister Manu Sareen.

Undervisningsmateriale om anbragte på vej

Den indsamlede viden bliver nu omskrevet til undervisningsmateriale til folkeskolens 4.-5. klasser, 8.-9. klasser og til studerende på professionshøjskolerne.

Undervisningsmaterialet bliver udarbejdet af VIA University College. Det er færdigt til juni og vil blive suppleret af en hjemmeside for eleverne, de studerende og andre med interesse for den danske socialhistorie.

Rapporten ”Anbragt i historien" er udarbejdet for Socialstyrelsen af Svendborg Museum. Du kan få adgang til den via Socialministeriets nyhed:

Adgang til rapporten: Anbragt i historien - Et socialhistorisk projekt om anbragte og indlagte i perioden 1945-1980

Svendborg Museum har desuden oprettet hjemmesiden ”Anbragt i historien”, hvor personer har indsendt øjenvidneberetninger som tekst, film eller lyd.

Projekthjemmeside: Anbragt i historien

Yderligere oplysninger
Kontorchef i Socialstyrelsen Randi Lykou, 41 73 08 68, ral@socialstyrelsen.dk
Projektleder Jesper Vaczy Kragh, Svendborg Museum, 30 46 14 22, jvk@svendborgmuseum.dk
Museumsinspektør Jacob Knage Rasmussen, Svendborg Museum, 62 17 68 25

Sidst opdateret 02/11 2016