Gå til indhold
Forside > Indberetning > Databaser > Faglige kvalitetsoplysninger (FKO)

Faglige kvalitetoplysninger (FKO)

Faglige kvalitetsoplysninger (forkortet FKO) en en række redskaber, der har til formål at understøtte den faglige kvalitet i dagtilbud. Socialstyrelsen driver to forskellige indberetningsløsninger, der understøtter to af redskaberne.

FKO Sprogvurdering er et redskab, der vurderer børns sproglige udvikling i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. 

Redskabet kan  benyttes til de lovpligtige sprogvurderinger i børnehaveklassen og dagtilbud samt til børn, der ikke går i dagtilbud.

Gå til FKO Sprogvurdering

FKO Temperaturmåling

FKO Temperaturmåling er et redskab, der belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner samt et dagtilbuds udviklings- og læringsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelsens understøttelse af personalets faglige arbejde.

Gå til FKO Temperaturmåling

Har du brug for teknisk hjælp til indberetningen, kan du kontakte Socialstyrelsens support:

Gå til Socialstyrelsens supportside

Du kan læse mere om FKO på projektets side.

Gå til FKO-siden (internt link)


 

Sidst opdateret 15/03 2019