Databanken - få statistik og data fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsens databank er en samling af statistikker og opgørelser fra Socialstyrelsens indberetningssystemer. Databanken kan benyttes af alle med interesse for udviklingen på det sociale område.

Driftsinformation! 
Rapporterne i databanken testes pt. efter en server-flytning. Oplysningerne i rapporterne kan derfor undergå en forandring i en periode. 

 

I databanken kan du for øjeblikket finde rapporter og statistik fra Tilbudsportalen og Stofmisbrugsdatabasen.


Sidst opdateret 23/11 2016