Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Problemskabende adfærd

Problemskabende adfærd

Problemskabende adfærd er en stadig udfordring i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og andre typer af kognitive funktionsnedsættelser.

Problemskabende adfærd er en fællesbetegnelse for udadreagerende, selvskadende og selvstimulerende adfærd. Udadreagerende adfærd viser sig i form af voldelig/voldsom adfærd (eller trusler herom) rettet mod personer eller ting (herunder også ildspåsættelse). Derudover kan adfærden komme til udtryk som vedvarende råben, skrigen, spytten eller seksuelt krænkende adfærd.

Selvskadende adfærd viser sig ved, at personen påfører sig selv skade med eller uden redskaber. Tvangshandlinger, som fx umådeholdent vanddrikkeri og akut anoreksi, hører også under denne kategori.

Selvstimulerende adfærd viser sig ved fx overdreven gylpeadfærd, hyperonani, brummeadfærd og hyperventilation. 

Problemskabende adfærd opstår i samspillet mellem individet og dets omgivelser. Interventioner over for borgere, der udviser problemskabende adfærd, må derfor forholde sig til borgeren, dennes omgivelser og samspillet mellem de to.

Sidst opdateret 15/04 2015