Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Design af relationer

Design af relationer

Projekt Design af relationer har haft som mål at forbedre mulighederne for, at borgere på botilbud at skabe relationer til andre end personalet. Sigtet har været, at borgerne oplever en forbedret eller bevaret livskvalitet, samtidig med at der frigøres personaletimer. Projektet blev afsluttet i 2013.

Mange af de borgere, der bor på botilbuddet Skansebakken i Vejle, oplever overvejende relationer til personalet. Tidligere undersøgelser har vist, at dette er gældende for mange andre borgere på botilbud i Danmark (De Glemte, Hansen 2002). 

Projektet Design af relationer har haft som mål at forbedre mulighederne for, at borgere med vidtrækkende fysiske, kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser kan skabe bæredygtige og meningsfulde relationer til andre end personalet. Dette er sket gennem brug af metoder fra designverdenen. Sigtet har været, at borgerne oplever en forbedret eller bevaret livskvalitet, samtidig med at der frigøres personaletimer.

Vinder af KL's Innovationspris 2013

Design af Relationer har vundet KL's Innovationspris 2013 ud af et felt på 84 projekter. Ifølge KL’s cheføkonom Jan Olsen, som er medlem af dommerpanelet, er der flere grunde til, at prisen går til projektet: 

Projektet er systematisk gennemtænkt, planlagt, organiseret, gennemført og evalueret. Det er gennemført i et utraditionelt og innovativt samarbejde med Kolding Designskole, og de er lykkes med at se nye muligheder for borgerne på Skansebakken og med nye måder at skabe og være i relationer på for borgerne. Projektet har dermed skabt værdi for borgerne, men også for medarbejderne.

Det er værd at bemærke, at projektet har ført til samarbejde med mange forskellige borgere i lokalsamfundet. Man har fundet nogle løsninger, som sætter flere ressourcer i spil på en kreativ måde, og derved fundet svar på nogle af de økonomiske udfordringer."

Evalueringen peger på øgede relationer

Evalueringen af projektet viser overordnet set, at borgerne har fået flere relationer til venner, bekendte og civilsamfundet.

Designskolen Kolding har, i samarbejde med borgere og personale på Skansebakken, udviklet ideer, som kan gøre det nemmere for borgerne at præsentere sig selv. Derfor er der fx købt tablets som kommunikationsværktøj mellem beboere og omverden. Designerne har også set på, hvordan det omkringliggende samfund kan aktiviseres for at etablere nye relationer, og hvordan de relationer, borgerne allerede har, kan bruges anderledes. 

Det har betydet nye relationer, fx til frivillige fra lokalsamfundet: korsangere, hundeluftere med videre, som deltager i forskellige aktiviteter på Skansebakken, besøgsvenner fra ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) og Rødkilde Gymnasium samt tidligere ansatte. Der er også forbedrede relationer til andre beboere på Skansebakken, i aktivitetstilbud med videre. 

Bag projektet stod Designskolen Kolding, Vejle Kommune og Socialstyrelsen.  

Anvendte designmetoder og evaluering

Se metoder og redskaber, der bliver anvendt i projektet, på Designskolen Koldings hjemmeside

Evaluering udarbejdet af Vejle Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen 


Sidst opdateret 04/12 2017