Ferie-boligbyt for mennesker med handicap

Bostederne Lynghuset og Skansebakken har byttet boliger i en ferie. Det har betydet, at en gruppe borgere med handicap har fået mulighed for at holde ferie et nyt og spændende sted.

Billedet må ikke anvendes uden for projektet

Bostederne Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle har valgt at bytte boliger og bruge hinandens bosteder som feriested. På den måde er det blevet muligt for en gruppe voksne beboere med handicap at komme på ferie i egnede rammer, ledsaget af egen socialpædagogisk støtte.

Beboerne fra Skansebakken i Vejle skiftede naturen ud med strøgbesøg og seværdigheder i storbyen, samt en særlig forestilling, arrangeret af Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK). Og for beboerne fra Lynghuset i København var ferien fyldt med rapelling, kajaksejlads og et besøg i Givskud Zoo.

Fold alle teksterne ud eller ind

Formål

Formålet med projektet er at afprøve nye ferieformer, så brugerne ligestilles med andre borgere i at kunne bytte sin bolig til ferieformål.

Ved denne form for ferieboligbyt mellem to bosteder kan brugeren udnytte de specialiserede faciliteter og hjælpemidler, der er i boligen og på bostedet og den faglige ekspertise. Formålet er også at afprøve mulighederne for at øge brugernes muligheder for netværksdannelse gennem den nye ferieform.

Forløb

Bostederne Lynghuset i København og Skansebakken i Vejle havde gennem noget tid haft et godt forhold. På begge bosteder er beboerne multihandicappede udviklingshæmmede over 18 år.

Skansebakken var særligt interesserede i Lynghusets erfaringer med økologisk mad og inddragelse af rum og beboere i madlavningen, og på denne baggrund blev kontakten skabt. 

På begge bosteder havde de vanskeligheder med at finde egnede ferieboliger for borgerne, som de ikke allerede havde været på flere gange. Hvad gør man så? Man finder nogle beboere på begge bosteder, som er oplagte til at bytte boliger med hinanden i en ferie. 

På den måde blev det muligt for en gruppe beboere at komme på ferie i egnede rammer, ledsaget af egen socialpædagogisk støtte, og hvor alt inventar, rutiner, andet personale, nattevagt mv. var på plads. 

Samtidig kommer beboerne til helt nye omgivelser med mulighed for nye oplevelser i deres ferie – der er stor forskel på at være i et naturskønt område med udendørs naturoplevelser som ved Skansebakken, og på at være midt i storbyens puls med de mange udbud af udflugtsmål og cafeer, som man finder i København. På den måde får alle en meget anderledes ferieoplevelse. 

Begge steder sendte 4 beboere afsted i en uge. Dog blev den ene syg i sidste øjeblik, så Lynghuset måtte finde et ledigt værelse til den fjerde feriegæst fra Skansebakken – men det løste sig. 

Hvis et bosted ønsker at starte et lignende projekt op, er der en række opmærksomhedspunkter, som kan være værd at se nærmere på: 

 • Find et egnet sted at samarbejde med, og drøft præmisserne for samarbejdet – eksempelvis hvor mange skal afsted/ bytte bolig, hvad stiller værterne til rådighed, om man blot ”bytter økonomi” mv. 
 • Hold et personalemøde på hjemstedet og find frem til, hvilke beboere I vil tilbyde at tage med ud fra følgende præmisser: 
 1. Det første hold må gerne være nogle af de mere ”robuste” beboere, så de kan klare, at alt skal afprøves første gang. 
 2. Hvem fra personalet kan / vil tage med, og hvem er de særligt gode til at støtte? 
 3. Indhent tilladelse/godkendelse fra beboeren eller værge.
 4. Lav et match af beboere, der skal bytte bolig. 
 5. Lav en beskrivelse af borgerne – hvad har de brug for af hjælpemidler? 
 6. Hvilke kommunikationshjælpemidler bruger borgeren, fx som nattevagten kan bruge? (Skansebakken havde ”Sådan hjælper du mig bedst”-mapper, som de fremsendte inden besøget, og desuden medbragte på hver enkelt beboer). 
 7. Send ernæringsplaner frem i forvejen – fx synkebesvær og fortykningsmidler til drikkevarer.
 8. Udveksl i det hele taget alle relevante informationer – telefonnumre på nattevagter, kost, hjælpemidler, kommunikationsbesvær mv. Hold eventuelt et møde om, hvilke informationer der skal udveksles, og hvad både værtssted og gæster har brug for at vide i forvejen.
  Det kan også indbefatte, hvilke gode muligheder der er for ture med beboerne på feriestedet, hvor egne beboere plejer at være glade for at komme, hvor det er forholdsvist let at komme frem, hvilke aktiviteter der er i området på tidspunktet osv.
 9. Sørg eventuelt for, at der sker noget nyt og anderledes, som AFUKs forestilling. 
 10. Sørg for indkvartering til personalet. Det må gerne være på stedet, og ellers tæt på. 
 11. Sørg for at have en plan B parat, hvis en af beboerne ikke kan komme med alligevel (ved sygdom eller andet), og der derfor ikke er det forventede antal boliger at bytte med – det kan være indretning af fysioterapilokale til soveværelse eller andet.

Erfaringer

Ferieoplevelserne

I København fik feriegæsterne oplevet storbyen, Strøget og flere seværdigheder. På Skansebakken fik de store naturoplevelser, såsom rapelling, kajaksejlads, Givskud Zoo og at ”kælke” ned af en græsbelagt bakke.

Lynghuset havde lavet en aftale med AFUK (Akademiet for Utæmmet Kreativitet), der havde udarbejdet en særlig forestilling for målgruppen, hvor alle var inviteret med, også de faste beboere, personale og pårørende. AFUK tog dagen efter til Skansebakken og gentog forestillingen der.

Beboerne og de pårørendes erfaringer

Beboerne har alle haft et rigtig godt ophold med nye indtryk og oplevelser. Ferieopholdene var præget af grin, og beboerne udviste stor tryghed og tillid, øget appetit samt villighed til at kaste sig ud i nye oplevelser.

Også mødet mellem feriegæsterne og værtsstedets faste beboere var en god oplevelse. De pårørende til de beboere, som deltog i ferien, kunne efterfølgende mærke deres glæde ved ferieopholdet og en fornyet energi.

Personalets erfaringer

Personalet beskriver feriebolig-byttet som en stor succes. Vigtigt var det, at alle følte sig meget velkomne på begge værtssteder, og at samarbejdet omkring planlægningen op til ferien foregik i tæt dialog. Desuden oplevede de det som utrolig rart, at der på værestedet var hjemmevant personale og nattevagter, så de kunne koncentrere sig om deres ”egne” beboere.

En sidegevinst for personalet var, at de blev inspireret af at se, hvordan man gør tingene på et andet bosted. I dag er det lettere bare at ringe hinanden op for faglig sparring. Desuden ser de nu på muligheden for at lave personale-byt, så de kan komme i praktik hos hinanden.

Skansebakken og Lynghuset vil gentage feriesuccessen. De arbejder også på at åbne op for et samarbejde om feriebolig-byt med andre nordiske lande og på sigt andre europæiske lande. De drømmer om at lave en hjemmeside med feriebolig-byt.

Vær opmærksom på...

 • Byttet skal gerne være med samme målgruppe, så faciliteter og personalet er på plads.
 • At indhente tilsagn fra alle involverede beboere eller værger.
 • At der i nogle kommuner er regler for brug af hinandens personlige ejendele, fx madrasser.
 • Bosteder har forskellige normer, så personalet skal være åbent for at prøve noget nyt.
 •  Byttet skal gerne være med samme målgruppe, så faciliteter og personalet er på plads..
 • At indhente tilsagn fra alle involverede beboere eller værger. 
 • At der i nogle kommuner er regler for brug af hinandens personlige ejendele, fx madrasser. 
 • Bosteder har forskellige normer, så personalet skal være åbent for at prøve noget nyt.
Sidst opdateret 10/10 2017