Gode eksempler

Her publiceres løbende gode eksempler fra satspuljeprojektet "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap".

Billedet må ikke anvendes uden for projektet

De gode eksempler illustrerer på en særlig måde, hvordan en god idé er blevet implementeret på en måde, der gør, at formålet med projektet er lykkedes.

Ønsket er, at de relativt let kan overføres til andre bo- og dagtilbud til voksne med handicap.

Læs bl.a. om, hvad kommunerne har opnået, de konkrete aktiviteter, borgernes, pårørendes og personalets oplevelse og gode opmærksomhedspunkter.

Cykelordning i projekt Nye veje 

Ferie-boligbyt i projekt Nye veje

Med på holdet i projekt Nye veje

Ønsketure i projekt Nye veje