Gå til indhold

Projekt Nye vejes erfaring med idræt, motion og sundhed

Flere af Nye Vejes projekter har haft idræt og sundhed som omdrejningspunkt. Det har ført til øget bevægelse og kundskaber i alt fra fx dans, håndbold og sund madlavning. Aktiviteterne har været fundament for godt samvær og fælles interesser blandt både borgere med og uden handicap – og foreninger har bidraget til at give borgere med handicap nye muligheder.

Billeder med særlig tilladelse - KUN til brug ifm. Nye veje-projektet

Idræt og sund mad er ikke alene godt i forhold til at forebygge livstilssygdomme, men giver også borgere mulighed for at mødes på tværs om fælles aktiviteter og interesser inden for idræt og madlavning. Gennem aktiviteterne skabes relationer til andre deltagere og instruktører.

Flere projekter har desuden inddraget lokale idrætsforeninger, der har oprettet hold med tilpasset idræt eller bidraget med aktiviteter til idrætsarrangementer, hvor borgere med handicap har kunnet afprøve forskellige sportsgrene og måske få lyst til at fortsætte med at dyrke gymnastik, spille bold eller danse.

Fokus på tilpassede hold inden for de almene idrætsforeninger udgør et attraktivt idrætstilbud og sikrer sportslig og social rummelighed for mange.

I Nye vejes projekter har det været vigtigt at: 

  • Understøtte samarbejde mellem kommunale medarbejdere med kontakt til målgruppen og kommunale medarbejdere med kontakt til foreningslivet, da der er behov for begge typer kendskab.
  • Sikre timing mellem idrætsforeninger og borgere i forhold til planlægning af aktiviteter, herunder timingen i forhold til foreningernes årshjul, hvor nye aktiviteter typisk starter op i sensommeren.
  • Sikre fælles opbakning blandt pædagogisk personale og ledelse om støtten til borgernes idrætsdeltagelse.
  • En uforpligtende introduktion til idrætsgrene kan være en fordel for både foreninger og borgere, inden et nyt hold etableres.
  • Om muligt at etablere idrætstilbuddet tæt på borgerne. Lang transporttid kan vanskeliggøre deltagelse.
Sidst opdateret 31/01 2019